PIC Assembly ADDLW

Tanım

  • ADDLW ( Add Literal and W ) komutu, W saklayıcısının içeriğini verilen sabit sayı ( k ) ile toplar.
  • İşlem sonuçu W saklayıcısına yerleştirilir.
  • k (sabit) değeri binary tabanında, 0 ile 255 arasında olmalıdır.


Yazım kuralı

ADDLW k

k : W saklayıcısı ile toplanacak sabit sayı değeridir.


Örnek

W saklayıcısının değeri

00001111

Kod

ADDLW .1

Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri ( 15+1=16 )

00010000