PIC Assembly ADCON1 Register

Tanım;

  • ADC işlemini başlatmadan önce hangi bacakların ( PIN ) analog yada digital olduğuna karar vermek için bu kaydedici kullanılır.
  • NOT : Eğer digital olarak atanmış bir PIN'e analog değer yani voltaj verirsek sadece 0 yada 1 değerini alacaktır.


ADCON1 REGİSTER

7. Bit6.Bit5. Bit4. Bit3. Bit2. Bit1. Bit0. Bit
ADFMADCS2--PCFG3PCFG2PCFG1PCFG0


PCFG3,PCFG2,PCFG1,PCFG0 ( A/D Port Configuration Control bit )

PIC'deki pinlerin analog yada digital olarak ayarlamak için kullanılan bitlerdir.

PCFG<3:0>AN7AN6AN5AN4AN3AN2AN1AN0VREF+VREF-C/R
0000AAAAAAAAVDDVSS8/0
0001AAAAVREF+AAAAN3VSS7/1
0010DDDAAAAAVDDVSS5/0
0011DDDAVREF+AAAAN3VSS4/1
0100DDDDADAAVDDVSS3/0
0101DDDDVREF+DAAAN3VSS2/1
011xDDDDDDDD--0/0
1000AAAAVREF+VREF-AAAN3AN26/2
1001DDAAAAAAAN3VSS6/0
1010DDAAVREF+AAAAN3VSS5/1
1011DDAAVREF+VREF-AAAN3AN24/2
1100DDDAVREF+VREF-AAAN3AN23/2
1101DDDDVREF+VREF-AAAN3AN22/2
1110DDDDDDDAVDDVSS1/0
1111DDDDVREF+VREF-DAAN3AN21/2


ADCS2 ( A/D Conversion Clock Select bit )

ADC çevirici hızını ayarlamak için kullanılan bitlerdir.

ADCON1<ADCS2>ADCON0<ADCS1>ADCON0<ADCS0>Clock Conversion
000Fosc/2
001Fosc/8
010Fosc/32
011Frc ( Dahili Rc Osilatör kaynağından gelen clock )
100Fosc/4
101Fosc/16
110Fosc/64
111Frc ( Dahili Rc Osilatör kaynağından gelen clock )


ADFM ( A/D Result Format Select bit )

1 = Okunan değeri sağa dayalı göster

0 = Okunan değeri sola dayalı göster