PIC Assembly ADCON0 Register

Tanım;

  • ADC ( Analog-Digital Converter )'nin ayarlarının yapıldığı kaydedicidir.
  • Analog girişini hangi kanal olacağı, ADC çevrimi açma yada kapatma ve başlatma işlemleri yapılır.
  • ADC amaçı, dışarıdan aldığı analog voltajı, ikilik tabana ( binary ) çevirir.


ADCON0 REGİSTER

7. Bit6.Bit5. Bit4. Bit3. Bit2. Bit1. Bit0. Bit
ADCS1ADCS0CHS2CHS1CHS0GO/DONE'-ADON


ADCS1,ADCS0 ( A/D Conversion Clock Select bit )

ADC çevirici hızını ayarlamak için kullanılan bitlerdir.

ADCS1ADCS0Conversion Clock
00Fosc/2
10Fosc/8
10Fosc/32
11Frc ( Dahili Rc Osilatör kaynağından gelen clock )


CHS2,CHS1,CHS0 ( Analog Channel Select bit )

A/D çevirici için analog kanal seçim bitleridir.

CHS2CHS1CHS0Seçilen Kanal
000AN0
001AN1
010AN2
011AN3
100AN4
101AN5
110AN6
111AN7


GO/DONE' ( A/D Conversion Status bit )

1 = A/D çevirici işlemi başlatma

0 = A/D çeviri işlemi bitmiş yada kapalı

ADON ( A/D On bit )

1 = A/D çevirici açık

0 = A/D çevirici kapalı