HTML &nbsp Nedir?

"nbsp" HTML'de "non-breaking space" anlamına gelir. Bu, normal bir boşluktan farklı olarak, metinde boşluk bırakmak için kullanılır, ancak iki kelime ya da sayı arasında kesinti olmamasını sağlar.

Örneğin, "10 dolar" ifadesi, "10" ve "dolar" arasında kesinti olmaksızın bir boşluk bırakır. Tarayıcılar, normal bir boşluk karakteri yerine "nbsp" karakterini kullandığınızda, boşlukları kesinti olmadan korur ve çıktıda boşlukları aynı şekilde görüntüler.

HTML Basit Örnek

10 dolar

//çıktı
10 dolar

HTML Tablo Örneği

<table>
 <tr>
  <td>Ürün Adı</td>
  <td>Fiyat</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ürün 1</td>
  <td>50&nbsp;TL</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ürün 2</td>
  <td>75&nbsp;TL</td>
 </tr>
</table>

Yukarıdaki örnekte, "50 TL" ve "75 TL" arasında nbsp kullanarak, fiyatların bir boşluk olmadan doğru bir şekilde gösterilmesini sağladık. Bu, tarayıcılar farklı fontlar ve ayarlar kullandığında bile, tablodaki verilerin doğru bir şekilde hizalanmasını sağlar.

Ayrıca bknz.
HTML Boşluk Bırakma Etiketi Nasıl Kullanılır?

Girl Eating Pizza

Creating a responsive grid layout for a website can be a challenging task, especially if you are not familiar with CSS Flexbox. CSS Flexbox is a powerful tool that allows developers to create complex

Girl Eating Pizza

As more and more websites become image-heavy, web developers are constantly looking for ways to optimize page load times without compromising the user experience. One of the most effective methods of

Girl Eating Pizza

In the digital world, cross-browser compatibility issues can be a nightmare for web developers and designers. With so many browsers available, it's nearly impossible to guarantee that your website wil

Girl Eating Pizza

Optimizing the loading time of a web page is crucial for providing a positive user experience and improving SEO. Here are some best practices for optimizing web page loading time:

Girl Eating Pizza

In CSS, a class and an ID are both selectors used to apply styles to elements in HTML, but they differ in their usage and specificity.

Girl Eating Pizza

&nbsp HTML'de 'non-breaking space' anlamına gelir. Bu, normal bir boşluktan farklı olarak, metinde boşluk bırakmak için kullanılır, ancak iki kelime ya da sayı arasında kesinti olmamasını sağlar.

Girl Eating Pizza

HTML'de bir resme bir link vermek için, resmin etrafına bir <a> etiketi koyarak bu etiketin href özelliğini linkin hedef adresine ayarlayabilirsiniz.

Girl Eating Pizza

JSX, ECMAScript'in XML benzeri bir sözdizimi uzantısıdır (kısaltma, JavaScript XML anlamına gelir). yalnızca React.createElement() işlevi için sözdizimsel güzellik sağlar ve bize HTML benzeri şablon sözdizimi ile birlikte JavaScript'in ifadesini verir.

Girl Eating Pizza

contenteditable, HTML içeriğini kullanıcı tarafından düzenlenebilir veya düzenlenemez yapan genel bir niteliktir (tüm HTML öğelerinde ortaktır).