Session Storage Nedir ?

Session Storage Hakkında

Session Storage, depolama arayüzünün bir uygulamasıdır. Saklanan veriler oturum süresince hafızada tutulur. Silme işlemi manuel olarak Javascript yardımıyla yapılabilir veya oturum sonlandırıldığında otomatik olarak bellekten silinmektedir.

Session Storage'nın Local Storage'dan farkı, içindeki verilerin Local Storage süresi dolmazken, sayfa oturumu sona erdiğinde verilerin Session Storage'nın temizlenmesidir .

  • HTML5 ile tanıtıldı.
  • Tarayıcıda belirli bir sekmeye bir belge yüklendiğinde, benzersiz bir sayfa oturumu oluşturulur ve bu belirli sekmeye atanır. Bu sayfa oturumu yalnızca o belirli sekme için geçerlidir.
  • Bir sayfa oturumu, sekme veya tarayıcı açık olduğu sürece sürer ve sayfa yeniden yükleme ve geri yükleme işlemlerinde hafızada kalır.
  • Aynı URL ile birden çok sekme / pencere açmak Session Storage, her sekme / pencere için oturum oluşturur.
  • Aynı URL'den sekme veya pencere çoğaltmak, Session Storage diğer çoğaltılan sayfalarda da geçerli olur.
  • Bir sekmeyi / pencereyi kapatmak, oturumu sonlandırır ve içindeki nesneleri temizler.
  • HTTP ve HTTPS protokolleri için ayrı oturum oluşturulur.

Dezavantajları

  • Depolanan veriler oturum süresince saklanır. Verileri kaybolmasını istemiyorsanız Local Storage kullanmanız gerekmektedir.
Girl Eating Pizza

Forms are an essential element of web development. They allow users to submit information and interact with web applications. However, users can sometimes make mistakes or input incorrect data, which

Girl Eating Pizza

As more and more websites become image-heavy, web developers are constantly looking for ways to optimize page load times without compromising the user experience. One of the most effective methods of

Girl Eating Pizza

Asynchronous JavaScript code is becoming more and more prevalent in modern web applications. However, asynchronous code can be tricky to debug and maintain, especially when it comes to handling errors

Girl Eating Pizza

JavaScript mülakatları genellikle adayların dilin temel kavramlarını, işlevleri, obje yönelimli programlama, asenkron programlama ve diğer ilgili konuları anlayıp anlamadığını ölçmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

JavaScript'de dizi, farklı veri tiplerindeki öğeleri depolamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Diziler, özellikle programlama ve web geliştirme alanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bu y

Girl Eating Pizza

JavaScript, web geliştirme alanında en sık kullanılan programlama dillerinden biridir. Bu dil, özellikle değişkenlerin ve veri yapılarının kullanımı konusunda oldukça esnektir. Bu esneklik, JavaScript

Girl Eating Pizza

JavaScript, web uygulamaları ve sayfaları oluşturmak için en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Birçok web uygulaması, sunucudan veri almak için HTTP istekleri gönderir. JavaScript'te

Girl Eating Pizza

JavaScript parseInt() fonksiyonu, bir dizeyi belirtilen sayı tabanına göre tamsayıya dönüştürür. parseInt() fonksiyonu, bir dize içindeki sayısal değerleri alır ve bunları bir tamsayıya dönüştürür. Bu

Girl Eating Pizza

JavaScript, web sayfalarını dinamik hale getirmek için kullanılan bir programlama dilidir. JavaScript, HTML ve CSS ile birlikte kullanılarak, kullanıcı etkileşimli web sayfaları oluşturmak için kullan