Javascript var

Tanım

  • Değişken tanımlama her programlama dilinde farklı olduğu gibi javascript'tede farklıdır.
  • Javascript'te değişken tanımlama var deyimi ile yapılır.
  • Javascript'te kodlar yürütülmeden önce bütün değişkenler nerede olduğu farketmeden belleğe yazılır.
  • Tanımladığımız değişkene göre veri tipi şekil alır, biz buna kısaca dinamik değişken diyoruz.


Giriş

var degisken1 = "KodSözlük";

console.log(typeof degisken1); // degisken1'in veri tipini yazdırıyorum.

var degisken2 = 2019;

console.log(typeof degisken2); // degisken2'in veri tipini yazdırıyorum.


Çıkış

"string" // degisken1
"number" // degisken2