Javascript typeof

Tanım

  • Değişkenin veri tipini dizgi (string) olarak geri döndürür.

 

Veri Tipleri

Veri Tipi Geri Döndürelecek String Değer
Undefined "undefined"
Null "object"
Boolean "boolean"
Number "number"
String "string"
Symbol "symbol"
Host nesneleri Uygulamaya bağımlı olarak değişir
Fonksiyon nesneleri "function"
Diğer nesneler "object"

 

Yazım kuralı

typeof degisken

ya da

typeof(degisken)

 

Giriş

var degisken1 = "KodSözlük";
var degisken2 = 3.14;


//konsol ekranına yazdırıyoruz
console.log(typeof degisken1);
console.log(typeof degisken2);

 

Çıkış

"string"
"number"