Javascript String replace()

Tanım

  • Karakter dizisi içerisinde istenen karakterleri değiştirerek yeni karakter dizisini geri döndürür.
  • Küçük ve büyük harfe duyarlı bir şekilde çalışır.
  • Bu fonksiyon kurallı ifadeleri (regular expressions) desteklemektedir.

 

Yazım Kuralı

string.replace(aranan_deger, yeni_deger)

aranan_deger : Karakter dizisi içerinde değiştirmek istediğiniz sözcüktür. 

yeni_deger : Değiştirilecek olan sözcüğün yerine koyulması istenen sözcüktür.

Not : aranan_deger kısmına kurallı ifadeler (regular expressions) yazılabilmektedir.

 

Giriş

var sozcuk = "KodSözlük Takımı";

sozcuk = sozcuk.replace('Takımı','Ekibi');

console.log(sozcuk);

 

Çıkış

KodSözlük Ekibi