Javascript Object Destructuring İşlemi Nasıl Yapılır?

Javascript Object Destructuring İşlemi Nasıl Yapılır?

Object Destructuring, nesnelerden özellikleri ayıklamak ve bunları değişkenlere bağlamak için kullanışlı bir JavaScript özelliğidir. Daha da iyisi, Object Destructuring tek bir ifadede birden fazla özellik çıkarabilir, iç içe geçmiş nesnelerden özelliklere erişebilir ve özellik mevcut değilse varsayılan bir değer ayarlayabilir.

Normalde yaptığımız şey nesnelere anahtarla erişmek. Yeni bir şey yok. :)

object.key

Aşağıdaki örneğe hızlı bir göz atalım:

// object (Literal)
var user = {
    name: "Hidayt",
    city: "Delhi",
    type: "Admin"
}
console.log(user.name); // Hidayt

Kullanıcı bilgilerini (name, city, type) içeren bir kullanıcı nesnemiz var. Bu örnek için Object Destructuring işlemini kullanacağız.

Object Destructuring

Yukarıdaki örneği içindeki yer alan nesnenin değişkenlerine Object Destructuring işlemini kullanarak erişelim.

// object destructuring
var {name, city, type} = user;
// access as a normal variable
console.log(name); // Hidayt
console.log(city); // Delhi
console.log(type); // Admin

Bunun yerine doğrudan isme anahtarlarla da user.name erişebilirsiniz. Object Destructuring, kodu düzenli ve kolay erişilebilir hale getirir.