Javascript fetch()

Tanım

  • REST API sunucularına asenkron olarak veri alma ve gönderme işlemini sağlayan fonksiyondur.
  • Alt yapısında XMLHttpRequest kullanarak çalışır ve XMLHttpRequest karmaşıklığından bizi kurtarır.

 

Yazım Kuralı

fetch( url, {secenekler} ).then( cevap => cevap.json( ) ).then( veri => console.log( veri ) );

url : REST API sunucunun bağlantı adresi

secenekler : Bu kısmda method, mode, cache, credentials, headers, redirect, referrerPolicy, body parametreleri 

cevap : İstek atılan sunucudan dönen değeri alıp, JSON verisine dönüştürme

veri : JSON tipine dönüştürülen veri 

 

Giriş

var url = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1'

fetch( url, {method:'GET'} ).then( cevap => cevap.json( ) ).then( veri => console.log( veri ) )

 

Çıkış

{
	"userId": 1,
	"id": 1,
	"title": "delectus aut autem",
	"completed": false
}