Javascript Array unshift()

Tanım

  • Oluşturulan dizinin başına veri eklemek için kullanılır.
  • Geriye yeni oluşturulan dizinin uzunluğunu döndürür.

 

Yazım Kuralı

var dizi = []
dizi.unshift(eklenecek_veri)

eklenecek_veri : Dizinin başına eklenecek veri veya veriler parametresi

 

Giriş

var dizi = [3,4,5]

console.log(dizi)

dizi.unshift(1,2)

console.log(dizi)

 

Çıkış

Array [3, 4, 5]
Array [1, 2, 3, 4, 5]