Javascript Array some()

Tanım

  • Tanımlanmış dizide (array) en az bir elemanın geçip geçmediğini sorgulamak için kullanılır.
  • Eğer en az bir eleman içeriyorsa true, içermiyorsa false değeri döndürür.
  • Bu fonksiyon diziyi değiştirmez.

Yazım Kuralı

array.some((element) => { ... } )
array.some((element, index) => { ... } )
some((element, index, array) => { ... } )

Giriş

const sayilar = [1, 2, 3, 4, 5];

// dizi içerisinde çift sayı olup olmadığını kontrol etme
const ciftSayiKontrolu =  sayilar.some((sayi) => {
   if(sayi % 2 === 0) return true;
   else return false;
});

console.log(ciftSayiKontrolu);

Çıkış

true