Javascript Array slice()

Tanım

  • Oluşturulan dizide, parametre olarak verilen başlangıç ve bitiş pozisyonları arasında kalan verileri dizi olarak geri döndürür.
  • Orjinal dizide herhangi bir değişiklik meydana gelmez.


Yazım kuralı

array().slice(x1,x2)

//ya da

[].slice(x1,x2)

x1: Başlangıç pozisyonu

x2: Bitiş pozisyonu

NOT: Eğer bir parametre alırsa, alınan parametre başlangıç pozisyonu, bitiş pozisyonu dizinin uzunluğu olur.

 

Giriş

const hayvanlar = ['kedi', 'köpek', 'kuş', 'koyun', 'aslan'];

//cıktı 1
console.log(hayvanlar.slice(3));

//cıktı 2
console.log(hayvanlar.slice(-2));

//cıktı 3
console.log(hayvanlar.slice(2,4));

 

Çıkış

//cıktı1
['koyun','aslan','kuş']

//cıktı2
['koyun','aslan']

//cıktı3
['kuş','koyun']