Javascript Array map()

Tanım

  • Belirlenen fonksiyon üzerinden diziyi geçirip, sonucu dizi olarak geri döndürür.
  • Orjinal dizinin üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaz.
  • Array map() fonksiyonu parametere olarak callback fonksiyon alır.

 

Yazım Kuralı

var dizi = [ ];

// dizi elemanları üzerinde yapmak için oluşturulmuş fonksiyon
function testFunc(element,index){
   return element;   
}

dizi = dizi.map(testFunc);

 

Giriş1

var numbers = [1,2,3,4,5];

// dizideki numaraların karakökü alma
function karaKok(element,index){
   return element*element;
}

//diziyi karaKok fonksiyonun içinden geçirip yene aynı değişkene atıyorum.
numbers = numbers.map(karaKok);

console.log(numbers);

 

Giriş2

var numbers = [1,2,3,4,5];

//diziyi tanımlandığım fonksiyondan geçirip aynı değişkene atıyorum.
numbers = numbers.map(function(element,index){
   return element*element;
});

console.log(numbers);

 

Çıkış (Giriş1 ve Giriş2)

[1, 4, 9, 16, 25]