Javascript Array findIndex()

Tanım

  • Oluşturulan dizi arama işlemi yaparak, bulunan değerin indis değerini döndürür. 
  • Aranan değer bulunmadıysa -1 değeri döner.
  • Parametre olarak callback fonskiyon alır.
  • Orjinal dizi üzerinde değişiklik olmaz.

 

Yazım Kuralı

array.findIndex(function(currentValue, index, arr),thisValue)

currentValue : Şuan işlemde olan dizi elemanıdır.

index : Şuan işlemde olan dizi elemanın indis değeridir.

arr (isteğe bağlı) : Arama yapılacak dizidir.

thisValue : this olarak kullanılan nesnedir.

 

Giriş

var sayilar = [5,20,10,7];

//20 değerine eşit olan sayının indisini bulma
function bul(eleman,index) {
  return eleman === 20;
}

console.log(sayilar.findIndex(bul));

 

Çıkış

1