Javascript Array find()

Tanım

  • Oluşturulan dizi arama işlemi yapmak için kullanılır.
  • Dizide aranan değere eşit olan ilk eleman geri döner.
  • Aranan değer bulunduysa dizi elemanı, bulunmadıysa undefined değeri döner.
  • Parametre olarak callback fonskiyon alır.
  • Orjinal dizi üzerinde değişiklik olmaz.

 

Yazım Kuralı

array.find(function(currentValue, index, arr),thisValue)

currentValue : Şuan işlemde olan dizi elemanıdır.

index : Şuan işlemde olan dizi elemanın indis değeridir.

arr (isteğe bağlı) : Arama yapılacak dizidir.

thisValue : this olarak kullanılan nesnedir.

 

Giriş

var sayilar = [5,20,10,7];

//18den büyük olan ilk sayıyı bulan fonksiyon
function ilkBuyukSayi(eleman,index) {
  return eleman >= 18;
}

console.log(sayilar.find(ilkBuyukSayi));

 

Çıkış

20