Javascript Array filter()

Tanım

  • Dizi üzerinde filtreleme yaparak, istenilen değerleri bir dizi olarak geri döndürür.
  • Orjinal dizinin üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaz.
  • Array filter() fonksiyonu parametere olarak callback fonksiyon alır.

 

Yazım Kuralı

var numbers = [1,2,3,4,5];

//parametre olarak callback fonksiyon veriyoruz.
numbers = numbers.filter(function(element,index){
   return element === 3;
});

 

Giriş1

var numbers = [1,2,3,4,5];

//filtreleme fonksiyonu, sadece 3 ve 4 istiyorum.
function filtered(element,index){
   return element === 3 || element === 4;
}

//diziyi tanımlandığım fonksiyondan geçirip aynı değişkene atıyorum.
numbers = numbers.filter(filtered);

console.log(numbers);

 

Giriş2

var numbers = [1,2,3,4,5];

//diziyi tanımlandığım fonksiyondan geçirip aynı değişkene atıyorum.
numbers = numbers.filter(function(element,index){
   return element === 3 || element === 4;
});

console.log(numbers);

 

Çıkış (Giriş1 ve Giriş2)

[3, 4]