Javascript Array every()

Tanım

  • Tanımlanmış dizideki (array) tüm elemanların koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol eder.
  • Bütün elemanlar koşulu sağlıyorsa true, sağlamıyorsa false değeri döner.
  • Bu fonksiyon diziyi değiştirmez.

Yazım Kuralı

array.every((element) => { ... } )
array.every((element, index) => { ... } )
every((element, index, array) => { ... } )

Giriş

const sayilar = [1, 2, 3, 4, 5];

// dizi içerisinde çift sayı olup olmadığını kontrol etme
const ciftSayiKontrolu =  sayilar.every((sayi) => {
   if(sayi % 2 === 0) return true;
   else return false;
});

console.log(ciftSayiKontrolu);

Çıkış

false
Girl Eating Pizza

Forms are an essential element of web development. They allow users to submit information and interact with web applications. However, users can sometimes make mistakes or input incorrect data, which

Girl Eating Pizza

As more and more websites become image-heavy, web developers are constantly looking for ways to optimize page load times without compromising the user experience. One of the most effective methods of

Girl Eating Pizza

Asynchronous JavaScript code is becoming more and more prevalent in modern web applications. However, asynchronous code can be tricky to debug and maintain, especially when it comes to handling errors

Girl Eating Pizza

JavaScript mülakatları genellikle adayların dilin temel kavramlarını, işlevleri, obje yönelimli programlama, asenkron programlama ve diğer ilgili konuları anlayıp anlamadığını ölçmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

JavaScript'de dizi, farklı veri tiplerindeki öğeleri depolamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Diziler, özellikle programlama ve web geliştirme alanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bu y

Girl Eating Pizza

JavaScript, web geliştirme alanında en sık kullanılan programlama dillerinden biridir. Bu dil, özellikle değişkenlerin ve veri yapılarının kullanımı konusunda oldukça esnektir. Bu esneklik, JavaScript

Girl Eating Pizza

JavaScript'te, dizilerdeki belirli bir elemana erişmek için genellikle köşeli parantezler [] kullanılır. Örneğin, "myArray[0]" şeklinde bir kullanım ile dizinin ilk elemanına erişebilirsiniz. Ancak, E

Girl Eating Pizza

JavaScript, web uygulamaları ve sayfaları oluşturmak için en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Birçok web uygulaması, sunucudan veri almak için HTTP istekleri gönderir. JavaScript'te

Girl Eating Pizza

JavaScript parseInt() fonksiyonu, bir dizeyi belirtilen sayı tabanına göre tamsayıya dönüştürür. parseInt() fonksiyonu, bir dize içindeki sayısal değerleri alır ve bunları bir tamsayıya dönüştürür. Bu