Javascript Array every()

Tanım

  • Tanımlanmış dizideki (array) tüm elemanların koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol eder.
  • Bütün elemanlar koşulu sağlıyorsa true, sağlamıyorsa false değeri döner.
  • Bu fonksiyon diziyi değiştirmez.

Yazım Kuralı

array.every((element) => { ... } )
array.every((element, index) => { ... } )
every((element, index, array) => { ... } )

Giriş

const sayilar = [1, 2, 3, 4, 5];

// dizi içerisinde çift sayı olup olmadığını kontrol etme
const ciftSayiKontrolu =  sayilar.every((sayi) => {
   if(sayi % 2 === 0) return true;
   else return false;
});

console.log(ciftSayiKontrolu);

Çıkış

false