Full-Stack Javascript Geliştiricisi İçin Kütüphaneler

Bu makalede size full-stack javascript geliştirici olmak için gerekli olan javascript kütüphaneleri listeleyeceğim Bunları Front-End ve Back-End olmak üzere iki grubta göstereceğim.

Front-End Kütüphaneleri

fron-end

> React, Angular, Vue

Kullanıcı arayüzü oluşturmak için bir JavaScript kütüphaneleridir. React ile mobil uygulama da geliştirilebilmektedir.

> Material UI

Daha hızlı ve daha kolay web geliştirme için bileşenleri içerir. Material UI, google material tasarımına dayanır.

> Nextjs

Nextjs, web arayüzü geliştirmek bütün özellikleri geliştirici için sağlamaktadır. Bunlar: Hybrid static & server rendering, TypeScript desteği, route pre-fetching, ve daha fazlası sunmaktadır.

> Gatsby

Gatsby, web sitesi ve uygulama oluşturmak için React tabanlı bir açık kaynaklı kütüphanedir. İster bir portföy sitesi veya blog, ister yüksek trafikli bir e-ticaret mağazası veya şirket ana sayfası oluşturabilrsiniz.

> SWR ( stale-while-revalidate )

"SWR" adı, HTTP RFC 5861 tarafından yaygınlaştırılan bir HTTP önbellek geçersiz kılma stratejisi olan bayat-süre-yeniden-doğrulama yönteminden türetilmiştir. SWR, verileri önce önbellekten (eski) döndürme, ardından getirme isteğini gönderme (yeniden doğrulama) ve son olarak güncel verilerle birlikte gelir.

> Chakra UI

Chakra UI, bloklar halinde React uygulamanı oluşturmanı sağlayarak, basit, modüler ve erişilebilir bileşen kütüphanesidir.

> URQL

React, Svelte, Vue veya düz JavaScript için oldukça özelleştirilebilir ve çok yönlü GraphQL istemcisidir.

> Routify

Routify, Svelte uygulamanız için rotalar oluşturmak için harika bir geliştirici deneyimi sunar.

Back-End Kütüphaneleri

back-end

> Expressjs

Node.js için hızlı, kararlı, minimalist web geliştirmek içi iskelet yapısı sunar.

> Mongoose

Mongoose, uygulama verilerinizi modellemek için basit, şema tabanlı bir çözüm sağlar.

> Prisma 2

Prisma, uygulama geliştiricilerinin daha hızlı oluşturmasına ve PostgreSQL, MySQL ve SQLite için açık kaynaklı ORM ile daha az hata yapmanıza olanak sağlar.

> Apollo Server

Apollo Server, Apollo İstemcisi de dahil olmak üzere herhangi bir GraphQL istemcisiyle uyumlu, açık kaynaklı, özelliklerle uyumlu bir GraphQL sunucusudur. Herhangi bir kaynaktan gelen verileri kullanabilen, üretime hazır, kendi kendini belgeleyen bir GraphQL API oluşturmanın en iyi yoludur.

> Socket.io

Socket.IO, gerçek zamanlı, çift yönlü ve olay tabanlı iletişim sağlar. Güvenilirlik ve hıza eşit şekilde odaklanarak her platformda, tarayıcıda veya cihazda çalışır.

Girl Eating Pizza

Fullstack development has become one of the most sought-after skills in the tech industry. It involves developing both the front-end and back-end of an application. If you're preparing for a fullstack

Girl Eating Pizza

Forms are an essential element of web development. They allow users to submit information and interact with web applications. However, users can sometimes make mistakes or input incorrect data, which

Girl Eating Pizza

As more and more websites become image-heavy, web developers are constantly looking for ways to optimize page load times without compromising the user experience. One of the most effective methods of

Girl Eating Pizza

Asynchronous JavaScript code is becoming more and more prevalent in modern web applications. However, asynchronous code can be tricky to debug and maintain, especially when it comes to handling errors

Girl Eating Pizza

JavaScript mülakatları genellikle adayların dilin temel kavramlarını, işlevleri, obje yönelimli programlama, asenkron programlama ve diğer ilgili konuları anlayıp anlamadığını ölçmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

JavaScript'de dizi, farklı veri tiplerindeki öğeleri depolamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Diziler, özellikle programlama ve web geliştirme alanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bu y

Girl Eating Pizza

JavaScript, web geliştirme alanında en sık kullanılan programlama dillerinden biridir. Bu dil, özellikle değişkenlerin ve veri yapılarının kullanımı konusunda oldukça esnektir. Bu esneklik, JavaScript

Girl Eating Pizza

JavaScript, web uygulamaları ve sayfaları oluşturmak için en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Birçok web uygulaması, sunucudan veri almak için HTTP istekleri gönderir. JavaScript'te

Girl Eating Pizza

JavaScript parseInt() fonksiyonu, bir dizeyi belirtilen sayı tabanına göre tamsayıya dönüştürür. parseInt() fonksiyonu, bir dize içindeki sayısal değerleri alır ve bunları bir tamsayıya dönüştürür. Bu