Javascript: Değişkenler ve Veri Tipleri Nedir?

Değişken nedir?

Belirli bir değeri saklamak için kullanılır. Sonradan değer üzerinde değiştirme yapılabilir.

Değişkenleri bildirme ve bunlara değer atama

Bir değişken oluşturmak için ilk önce isim verilir. Şu anahtar kelimelerden birini kullanmanız gerekir:

 • var : değişkenleri bildirmek için en yaygın anahtar.
 • let : yalnızca bildirildiği blok içinde görünür.
 • const : sabit değerler için kullanılır ve değiştirilemez, yapmaya çalışırsanız hata verecektir.

Değişken adlandırma kuralları

 • Büyük/ küçük harfe duyarlıdır , bu da harflerin büyük/küçük harf önemli olduğu anlamına gelir (DEĞİŞKEN, Değişken ile aynı değildir ve değişken değildir).
 • Rakamlar ekleyebilirsiniz, ancak başlangıçta ekleyemezsiniz (ne olursa olsun, bir değişkeni 2myVarName olarak adlandıracak olursa, bu 2 numaralı kuralı karşılamayacaktır)
 • Tire "-" veya boşluk kullanamazsınız fakat alt çizgi "_" kullanılabilir.(not: alt çizgiler bir değişken adı ilk karakter olarak kullanılabilir).
 • Ayrılmış anahtar sözcüklerin hiçbirini kullanamazsınız (örneğin: var, let, const, if, while, for vb.). Çok fazla anahtar kelime bilmiyorsanız endişelenmeyin, birini kullanmayı denediyseniz, anahtar kelime olarak vurgulanacak ve bir hatayla sonuçlanacaktır.

Değişkenlere değer verme

Değişkenlere değer vermek için eşittir (=) kullanılması gerekmektedir.

var myVariable = 25;

let myName = 'mehmet';

const pi = 3.14;

Veri tipleri

Javascript'te birçok veri türü vardır, en önemlilerini ve temel olanlarını anlatacağım.

Ana Veri Tipleri :

 • Number : tamsayılar veya kayan sayılar (ondalık basamaklı sayılar) olabilirler.
 • Strings : tırnak işaretleri arasına dahil edilen herhangi bir karakter dizisi (çift tırnak " " veya tek tırnak " " ).
 • Boole değeri : true veya false değerlerinden birine sahiptir .
 • null : boş değer.
 • undefined : tanımlanmamış.
 • Arrays : Birden fazla veriyi saklayabilir.
 • Object : anahtar/değer çiftlerini (her özellik kendi değeriyle ilişkilendirilmiş) depolamak için kullanılır.

Javascript'te Çıktı Alma

Console.log() kullanarak değerlerin çıktısını konsola verebilirsiniz , parantez içine konsolda gösterilecek bir değişken adı veya herhangi bir veri parçası koyun .

console.log("Hello World !"); // çıktı : Hello World !

var puanim = 320 ;

console.log(puanim); // çıktı : 320

Yorum Satırı

" // " yorum olarak adlandırıldıktan sonra grileşen (vurgulanmayan) her şey , kendinize ve başkalarına kodunuzun ne yaptığını açıklamak için yazarsınız, bunları kullanarak yazarsınız:

 • // : satır içi yorumlar için
 • /* */ : çok satırlı yorumlar için
// yorum satırı

/* 
çoklu
yorum
satırı
 */