Javascript: Değişkenler ve Veri Tipleri Nedir?

Değişken nedir?

Belirli bir değeri saklamak için kullanılır. Sonradan değer üzerinde değiştirme yapılabilir.

Değişkenleri bildirme ve bunlara değer atama

Bir değişken oluşturmak için ilk önce isim verilir. Şu anahtar kelimelerden birini kullanmanız gerekir:

 • var : değişkenleri bildirmek için en yaygın anahtar.
 • let : yalnızca bildirildiği blok içinde görünür.
 • const : sabit değerler için kullanılır ve değiştirilemez, yapmaya çalışırsanız hata verecektir.

Değişken adlandırma kuralları

 • Büyük/ küçük harfe duyarlıdır , bu da harflerin büyük/küçük harf önemli olduğu anlamına gelir (DEĞİŞKEN, Değişken ile aynı değildir ve değişken değildir).
 • Rakamlar ekleyebilirsiniz, ancak başlangıçta ekleyemezsiniz (ne olursa olsun, bir değişkeni 2myVarName olarak adlandıracak olursa, bu 2 numaralı kuralı karşılamayacaktır)
 • Tire "-" veya boşluk kullanamazsınız fakat alt çizgi "_" kullanılabilir.(not: alt çizgiler bir değişken adı ilk karakter olarak kullanılabilir).
 • Ayrılmış anahtar sözcüklerin hiçbirini kullanamazsınız (örneğin: var, let, const, if, while, for vb.). Çok fazla anahtar kelime bilmiyorsanız endişelenmeyin, birini kullanmayı denediyseniz, anahtar kelime olarak vurgulanacak ve bir hatayla sonuçlanacaktır.

Değişkenlere değer verme

Değişkenlere değer vermek için eşittir (=) kullanılması gerekmektedir.

var myVariable = 25;

let myName = 'mehmet';

const pi = 3.14;

Veri tipleri

Javascript'te birçok veri türü vardır, en önemlilerini ve temel olanlarını anlatacağım.

Ana Veri Tipleri :

 • Number : tamsayılar veya kayan sayılar (ondalık basamaklı sayılar) olabilirler.
 • Strings : tırnak işaretleri arasına dahil edilen herhangi bir karakter dizisi (çift tırnak " " veya tek tırnak " " ).
 • Boole değeri : true veya false değerlerinden birine sahiptir .
 • null : boş değer.
 • undefined : tanımlanmamış.
 • Arrays : Birden fazla veriyi saklayabilir.
 • Object : anahtar/değer çiftlerini (her özellik kendi değeriyle ilişkilendirilmiş) depolamak için kullanılır.

Javascript'te Çıktı Alma

Console.log() kullanarak değerlerin çıktısını konsola verebilirsiniz , parantez içine konsolda gösterilecek bir değişken adı veya herhangi bir veri parçası koyun .

console.log("Hello World !"); // çıktı : Hello World !

var puanim = 320 ;

console.log(puanim); // çıktı : 320

Yorum Satırı

" // " yorum olarak adlandırıldıktan sonra grileşen (vurgulanmayan) her şey , kendinize ve başkalarına kodunuzun ne yaptığını açıklamak için yazarsınız, bunları kullanarak yazarsınız:

 • // : satır içi yorumlar için
 • /* */ : çok satırlı yorumlar için
// yorum satırı

/* 
çoklu
yorum
satırı
 */
Girl Eating Pizza

Forms are an essential element of web development. They allow users to submit information and interact with web applications. However, users can sometimes make mistakes or input incorrect data, which

Girl Eating Pizza

As more and more websites become image-heavy, web developers are constantly looking for ways to optimize page load times without compromising the user experience. One of the most effective methods of

Girl Eating Pizza

Asynchronous JavaScript code is becoming more and more prevalent in modern web applications. However, asynchronous code can be tricky to debug and maintain, especially when it comes to handling errors

Girl Eating Pizza

JavaScript mülakatları genellikle adayların dilin temel kavramlarını, işlevleri, obje yönelimli programlama, asenkron programlama ve diğer ilgili konuları anlayıp anlamadığını ölçmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

JavaScript'de dizi, farklı veri tiplerindeki öğeleri depolamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Diziler, özellikle programlama ve web geliştirme alanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bu y

Girl Eating Pizza

JavaScript, web geliştirme alanında en sık kullanılan programlama dillerinden biridir. Bu dil, özellikle değişkenlerin ve veri yapılarının kullanımı konusunda oldukça esnektir. Bu esneklik, JavaScript

Girl Eating Pizza

JavaScript, web uygulamaları ve sayfaları oluşturmak için en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Birçok web uygulaması, sunucudan veri almak için HTTP istekleri gönderir. JavaScript'te

Girl Eating Pizza

JavaScript parseInt() fonksiyonu, bir dizeyi belirtilen sayı tabanına göre tamsayıya dönüştürür. parseInt() fonksiyonu, bir dize içindeki sayısal değerleri alır ve bunları bir tamsayıya dönüştürür. Bu

Girl Eating Pizza

JavaScript, web sayfalarını dinamik hale getirmek için kullanılan bir programlama dilidir. JavaScript, HTML ve CSS ile birlikte kullanılarak, kullanıcı etkileşimli web sayfaları oluşturmak için kullan