JavaScript'te Dizi oluşturmanın 5 farklı yolu

JavaScript'te Dizi oluşturmanın 5 farklı yolu

1 =>

const arr = [1, 2, 3];

Köşeli parantez gösterimini kullanma. Bu bir Dizi oluşturmanın en yaygın yoludur.

2 =>

const numbers = [1, 2, 3, 4];

const copyOfNumbers = [...numbers];

// 2 diziyi tek bir dizide birleştirebilirsiniz
const numbersTwice = [...numbers, ...numbers];
// Çıktı bu şekilde olacaktır.[ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ]

ES6 notasyonunu kullanarak başka bir dizinin bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Yan etkilerden (yani orijinal diziyi değiştirmek) kaçınmak için işlevsel programlamada özellikle yararlıdır.

3 =>

const emptyArray = new Array(5);

console.log(emptyArray);
// [ <5 empty items> ]

console.log(emptyArray.length);
// 5

JavaScript, dizinin uzunluğunu belirtmenize izin veren bir Dizi oluşturucusu tanımlar. Bu yöntem, dizinizin ne kadar büyük olacağını biliyorsanız kullanışlıdır. Yapıcının, tüm öğeleri empty yani boş olarak tanımlar.(Undefiend olarak değil)

4 =>

const copiedArray = Array.from([1, 2, 3]);

Array.from() yöntemi, length özelliğine sahip herhangi bir nesneden bir dizi döndürür.
ve yinelenebilir herhangi bir nesneden bir dizi döndürür.

5 =>

const paramsArray = Array.of('a', 'b', 'c');

Bu yöntem, yeni oluşturulan dizinin öğeleri olarak kullanılacak sınırsız sayıda parametreyi kabul eder.
Boş array oluşturmaktan farkı şudur boş arrayde herbiri empty olarak atanır array of ta ise tek bir eleman olan bir dizi oluşturur.