Javascript Includes() method'u ne işe yarar ?

include() yöntemi, bir dizide belirli bir elemetin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır ve true veya false döndürür. Büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın: koleksiyondaki öğe OKUL ise ve okulu ararsanız false döndürür.

Neden kullanmalıyım?

  • Basit arama işlevi oluşturmak için
  • Bir dizenin var olup olmadığını belirlemek için sezgisel bir yaklaşımdır.
  • Değiştirmek, filtrelemek vb. için koşullu ifadeler kullanır.
  • Okunabilir koda yönlendirir.

Diyelimki buzdolabınzda hangi meyve olup olmadığını bilmiyorsunuz.Bunu kontrol edecek sisteme ihtiyacınız var işte örneği:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.includes("Mango");
// true

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.includes("MANGO");
// false