React Hooks: useEffect() Nedir ve Nasıl Kullanılır?

React Hookları nedir?

Bunlar, fonksiyon tabanlı bileşenlere tepki işlevselliği eklemenize izin veren React'teki fonksiyonlardır.

useEffect Hook nedir?

Bu hook, bir bileşenin yaşam döngüsünü yönetmek için kullanılır. Sınıf tabanlı React bileşenlerinde kullanılan componentDidMount, componentDidUpdate ve componentWillUnmount yöntemlerinin amacına hizmet eder. Birkaç kullanım, bileşen takıldığında bir api getiriyor veya bileşen güncellendiğinde bileşen durumunu değiştiriyor. Sözdizimi ortak bir kalıbı takip eder:

useEffect(() => {
 console.log('Component hazır olduğunda 1 kere çalışır.');
},[]);

UseEffect [] hook yalnızca bileşen monte edildiğinde çalışması için boş bırakılır. useEffect hook, bu diziye eklenen değerlerde yapılan değişiklikleri izleyecektir. Bu değerler değiştiğinde, useEffect hook çalışır. İşte bir örnek:

const [stateValue, setStateValue] = useState('');

useEffect(() => {
 console.log('stateValue durumu değiştiğinde çalışır.');
},[stateValue]);

Component hazır olduğunda verileri getiren pratik bir örnek:

import { useState, useEffect } from "react";

const App = () => {
 const [data, setData] = useState([]);

 useEffect(() => {
  const fetchData = async () => {

   //Fetches a list of ten users
   const response = await fetch(
    "https://jsonplaceholder.typicode.com/users"
   );

   // If the HTTP status code is 200-299
   if (response.ok) {
    const json = await response.json();
    setData(json);
   }
  };

  fetchData();
 }, []);

 return (
  <div>
   <ul>
    {data &&
     data.map((user) => {
      return <li key={user.id}>{user.name}</li>;
     })}
   </ul>
  </div>
 );
};

export default App;

useEffect hakkında daha fazla bilgiyi React belgelerinde bulabilirsin. Daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayın.

Girl Eating Pizza

If you're preparing for a senior Node.js developer position, it's important to be ready for technical interview questions that will test your knowledge of Node.js and its related technologies. In this

Girl Eating Pizza

As a JavaScript developer, it's essential to have a solid understanding of the language and its various concepts. In this article, we will provide some common interview questions and their answers to

Girl Eating Pizza

Frontend development is an essential part of web development that focuses on building the user interface of a website or application. Frontend developers are responsible for creating visually appealin

Girl Eating Pizza

Understanding how `this` works in JavaScript is essential for any developer working with the language. In this article, we will explore what `this` is, how it works, and common use cases.

Girl Eating Pizza

Event delegation is a concept in JavaScript that allows developers to handle events efficiently and improve the performance of web applications. In this article, we will explore what event delegation

Girl Eating Pizza

JavaScript is a powerful programming language that allows developers to create complex web applications. One of the most important concepts in JavaScript is the ability to handle asynchronous code. In

Girl Eating Pizza

As web applications become more complex, the size of the JavaScript bundles that are required to run them can become unwieldy. This can lead to slow load times and poor user experiences, particularly

Girl Eating Pizza

Managing state in a complex application can be a daunting task, but Redux can help simplify the process. Redux is a popular library for managing state in JavaScript applications, and it can be used wi

Girl Eating Pizza

React is a popular JavaScript library for building user interfaces. One of the key features that sets React apart from other libraries is its use of a virtual DOM. In this article, we will explore wha