MQTT QoS (Quality of Service) Nedir?

Quality of Service (QoS) ait üç tür seviye vardır. Şekil 3.8’de Quality of Service seviyeleri verilmiştir. Bunlar en fazla bir kez (QoS0), en az bir kez (QoS1) ve tam olarak bir kezdir (QoS2).

MQTT QoS seviyeleri

En Fazla Bir Kez (QoS0) seviyesi, onaylanmamış veriler için kullanılır. MQTT Broker, yayıncının (Publisher) yolladığı veriyi alır ve abone (subscriber) bir kere yollar. Gönderilen verinin aboneye ulaşıp ulaşmadığı kontrol etmez. Ağda minimum bant genişliği kullanmak için
kullanılır.

En Az Bir Kez (QoS1) seviyesi, yayıncı (publisher) tarafından gönderilen verinin aboneye (subscriber) ulaşıp ulaşmadığı kontrol eden seviyedir. Verinin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için belli zaman aralıklarla aynı veriyi tekrar yollar. Abone tarafında birden fazla aynı veri olabilir.

Tam Olarak Bir Kez (QoS2) seviyesi, ağdaki bant genişliğini maksimum şekilde kullanan seviyedir. Yayıncı tarafından gönderilen verinin aboneye ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder ve gönderilen veriye bir kimlik atayarak gönderir. Bu kimlik sayesinde verinin birde fazla kopyalanıp kopyalanmadığı öğrenmiş olur.

Girl Eating Pizza

MQTT Quality of Service (QoS) ait üç tür seviye vardır. Bunlar en fazla bir kez (QoS0), en az bir kez (QoS1) ve tam olarak bir kezdir (QoS2).

Girl Eating Pizza

MQTT protokolünün amacı, kullandığı bant genişliğini minimuma indirmek, az enerji tüketimi ve ağ üzerinden mesajlaşma yöntemiyle veri gönderimi veya alımını sağlamaktır.