MongoDB $unwind Nedir, Nasıl Kullanılır?

MongoDB $unwind operatörü, bir belgedeki bir dizi alanını çözümlemek ve dizideki her öğe için ayrı çıktı belgeleri (document) oluşturmak için kullanılır.

Girdi belgesi ile çıktı belgeleri arasındaki tek fark, çıktı belgelerinde dizi alanının değerinin, girdi belgesi dizisinden tek bir öğe ile değiştirilmesidir.

$unwind operatörünün kullanımı:

{ $unwind : "$<alan yolu / dizi yolu>" } 

{ $unwind : { path: "$<alan yolu / dizi yolu>" , <isteğe bağlı bağımsız değişkenler>}}  

Sorgu (normal)

db.posts.find().pretty()
{
  _id : ObjectId("4e6e4ef557b77501a49233f6")
  title : "this is my title" ,
  author : "bob" ,
  tags : [ "fun" , "good" , "nice" ] 
}

Sorgu ($unwind)

db.posts.aggregate([{$unwind : "$tags" }]).pretty()
 {
   "_id" : ObjectId("4e6e4ef557b77501a49233f6"),
   "title" : "this is my title",
   "author" : "bob",
   "tags" : "fun"
},
{
   "_id" : ObjectId("4e6e4ef557b77501a49233f6"),
   "title" : "this is my title",
   "author" : "bob",
   "tags" : "good"
},
{
   "_id" : ObjectId("4e6e4ef557b77501a49233f6"),
   "title" : "this is my title",
   "author" : "bob",
   "tags" : "nice"
}
Girl Eating Pizza

Günümüzde, veritabanı sistemlerinin çoğu UUID'leri benzersiz tanımlayıcılar olarak kullanır. Ancak, birçok farklı veri türü UUID'leri temsil etmek için kullanabilir.

Girl Eating Pizza

MongoDB, NoSQL veritabanı sistemlerinden biridir ve JSON benzeri belgeleri depolamak için kullanılır. Veritabanındaki belgeleri bulmak ve filtrelemek için "find" metodunu kullanabilirsiniz. Bu yazıda,

Girl Eating Pizza

MongoDB $unwind operatörü, bir belgedeki bir dizi alanını çözümlemek ve dizideki her öğe için ayrı çıktı belgeleri (document) oluşturmak için kullanılır.

Girl Eating Pizza

NoSQL veritabanları, dağıtılmış, yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış büyük miktarda veriyi depolamak için popüler bir seçimdir. Genellikle sosyal medya, e-t

Girl Eating Pizza

MERN, MongoDB, Express.js, ReactJS ve NodeJS'lerin baş harflerinden oluşmaktadır. Javascript'teki güçlü ve talep gören stack geliştiricilerinden birisidir.