Javascript: .forEach ve .map Tanımı ve Farkı Nedir?

Başlangıç ​​olarak, bir yöntemin ne olduğunu hızlıca anlayalım ve ardından söz dizimine, işlevselliğe ve ardından forEach ve map yöntemlerini karşılaştıralım. Bu yöntemler diziler arasında yineleme yapmamıza yardımcı olur. JavaScript'te yöntemler, nesneler üzerinde gerçekleştirilebilen eylemlerdir.

.forEach() fonksiyonu nedir?

forEach() yöntemi, bir dizideki her öğe için sağlanan işlevi bir kez yürütür. Her dizi öğesi için işlevi çalıştırdıktan sonra, bu yöntem, sağlanan işlevin sonucuna göre mevcut dizi öğelerinin değerlerini değiştirir. Dolayısıyla forEach() bir mutatör yöntemidir. Ayrıca, forEach yöntemi hiçbir şey döndürmez.

.forEach Yazım kuralı:

array.forEach(testfunc(currentValue, index, arr), thisValue)

.map fonksiyonu nedir?

forEach() yöntemine benzer şekilde map() yöntemi, bir dizideki her öğe için sağlanan işlevi bir kez yürütür. Ancak forEach() yönteminden farklı olarak, her dizi öğesi için bir işlev çağırmanın sonuçlarıyla yeni bir dizi oluşturur. Bu nedenle map() yöntemi değişmezliğe dayanır. Ayrıca, map() değeri olmayan bu dizi öğeleri için işlevi yürütmez/çağırmaz.

.map Yazım kuralı:

array.map(testfunc(currentValue, index, arr), thisValue)

Örnek Kodlama

const exampleArray = [1, 2, 3, 4, 5]
console.log(exampleArray.forEach(x => x * x * x)); //Output: (undefined)
console.log(exampleArray.map(x => x * x * x)); //Output: [1 , 8, 27, 64, 125 ]