Javascript: every() ve some() Fonksiyonlarının Kullanımı

Her iki fonksiyon dizide kullanılır.

every() fonksiyonu

Dizinin tüm öğelerinin verilen koşulu karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kullanılır.

some() fonksiyonu

Dizinin en az bir öğesinin sağlanan ölçütü karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kullanılır.

every() ve some() fonksiyonunun farkı

Herhangi bir koşul sağlanırsa some() fonksiyonu true değerini döndürmesi, ancak bunların tümü doğruysa every() fonksiyonunun true, döndürmesidir.

Bu örnekte some() fonksiyonu kullanılmıştır.

function isnumbereven(element) {
  return (element % 2 == 0);
}

function print() {
  var arr = [ 4, 3, 13, 43, 58 ];

  // sadece bir eleman koşulu sağlıyorsa
  var value = arr.some(isnumbereven);
  console.log(value);
}
print(); // output true

Bu örnekte every() fonksiyonu kullanılmıştır.

function isnumbereven(element) {
  return (element % 2 == 0);
}

function print() {
  var arr = [ 4, 3, 13, 43, 58 ];

  // bütün numaraları kontrol etme
  var value = arr.every(isnumbereven);
  console.log(value);
}
print(); // output false