Başlangıç İçin Ubuntu Kılavuzu

Ubuntu Nedir?

Linux çekirdeğini kullanan Window ve MacOS gibi işletim sistemidir.
Daha fazla bilgi
için (https://ubuntu.com/download/desktop) adresine gidin .

Ubuntu

Neden Ubuntu'yu Kurmalıyım?

Linux rakiplerine göre kurulumu ve kullanımı çok kolaydır. Buda Ubuntu'yu diğer rakiplerinden üstün göstermektedir.
Her tür iş için mevcut tüm alternatif program bulması kolaydır.

Ubuntu Nasıl Yüklenir ?

Önyüklenebilir bir aygıt oluşturun. Nasıl?
(https://rufus.ie) ve yazılımı indirin ve ubuntu işletim sistemini aygıtınıza aktarıp kuruluma hazırsınız demektir. Ubuntu kurulumunu internet üzerinden birçok kaynak üzerinden bulabilirsiniz.

1. Terminal

Tüm sihrin gerçekleştiği yer burasıdır. Terminale erişmek için ctrl+atl+t Windows düğmesine ve arama yerinde terminali bulabilirsiniz.

Ubuntu Terminal

2. Sürüm Güncelleme ve Yükseltme

Terminal üzerinden sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade komutunu çalıştırarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

3. Program Kurmak

sudo apt-get install yazılım_adı
Örnek: sudo apt-get install firefox ( Firefox kurulumu )

4. Temel Terminal Komutları

  • cd : Dizini değiştirme Örn .cd ~/Downloads
  • mkdir : yeni bir dizin oluşturun örn. mkdir dosya_isim
  • cp : kopyalama komutu Örn. cp dosya_konum hedef_konum
  • rm : bir dosyayı kaldırın, Örn. rm dosya_isim

İpucu

Terminal üzerinde komut yazarken Tab tuşunu kullanmayı deneyin ve çoğu zaman komutları otomatik olarak tamamlar.
Komutların çoğu küçük harflerle yazılmıştır.
Örneğin. cd ve CD farklı şeylerdir.

Ubuntu Terminal Kod

Girl Eating Pizza

Terminal, bir kabuğu çalıştıran ve linux komutları girmemizi sağlayan bir programdır. Linux için en çok kullanılan 20 adet komut verilmiştir.

Girl Eating Pizza

Ubuntu, Linux rakiplerine göre kurulumu ve kullanımı çok kolaydır. Buda diğer rakiplerinden üstün göstermektedir. Tüm alternatif program bulması kolaydır.