Fastify, Node.js için en hızlı ve hafif Web ve API Framework

Fastify, Node.js için en hızlı ve hafif Web ve API Framework

Verimli bir sunucu, daha düşük altyapı maliyeti, yük altında daha iyi yanıt verme ve mutlu kullanıcılar anlamına gelir. Güvenlik doğrulamalarından ve kullanışlı geliştirmelerden ödün vermeden, mümkün olan en fazla sayıda isteğe hizmet ettiğinizi bilerek, sunucunuzun kaynaklarını nasıl verimli bir şekilde yönetebilirsiniz? Tabi ki Fastify ile mümkün :)

Fastify, Hapi ve Express'ten ilham alan, en az ek yük ve güçlü bir eklenti mimarisi ile en iyi geliştirici deneyimini sağlamaya odaklanmış bir web frameworküdür. Bildiğimiz kadarıyla, şehirdeki en hızlı web frameworklerinden birisidir.

Fastify'ı kimler kullanıyor?

Fastify, büyük bir organizasyon ve ürün ekosistemine gururla güç veriyor.

companies-used-fastify

Fastify Özellikleri

Fastify'ın üzerine inşa edildiği temel özellikler ve ilkeler şunlardır:

 • Yüksek performanslı: Bildiğimiz kadarıyla Fastify, kod karmaşıklığına bağlı olarak saniyede 30 bin isteğe hizmet verebildiğimiz şehirdeki en hızlı web çerçevelerinden biridir.
 • Genişletilebilir: Fastify, kancaları, eklentileri ve dekoratörleri aracılığıyla tamamen genişletilebilir.
 • Şema tabanlı: Rotalarınızı doğrulamak ve çıktılarınızı seri hale getirmek için JSON Schema kullanmanızı tavsiye etmek zorunlu olmasa bile , Fastify dahili olarak şemayı yüksek performanslı bir fonksiyonda derler.
 • Günlük kaydı: günlükler son derece önemlidir ancak maliyetlidir; Bu maliyeti neredeyse ortadan kaldırmak için en iyi kaydediciyi seçtik Pino !
 • Geliştirici dostu: çerçeve çok etkileyici olacak ve geliştiricilere performans ve güvenlikten ödün vermeden günlük kullanımlarında yardımcı olacak şekilde oluşturulmuştur.
 • TypeScript hazır: büyüyen TypeScript topluluğunu destekleyebilmek için bir TypeScript türü bildirim dosyası sağlamak için çok çalışıyoruz.

Fastify ve diğer frameworklerin kıyaslaması

fastify-benchmarks

Örnek Node.js Kod Parçası

const fastify = require('fastify')({ logger: true })

fastify.route({
 method: 'GET',
 url: '/',
 schema: {
  // request needs to have a querystring with a `name` parameter
  querystring: {
   name: { type: 'string' }
  },
  // the response needs to be an object with an `hello` property of type 'string'
  response: {
   200: {
    type: 'object',
    properties: {
     hello: { type: 'string' }
    }
   }
  }
 },
 // this function is executed for every request before the handler is executed
 preHandler: async (request, reply) => {
  // E.g. check authentication
 },
 handler: async (request, reply) => {
  return { hello: 'world' }
 }
})

const start = async () => {
 try {
  await fastify.listen({ port: 3000 })
 } catch (err) {
  fastify.log.error(err)
  process.exit(1)
 }
}
start()
Girl Eating Pizza

If you're preparing for a senior Node.js developer position, it's important to be ready for technical interview questions that will test your knowledge of Node.js and its related technologies. In this

Girl Eating Pizza

As a JavaScript developer, it's essential to have a solid understanding of the language and its various concepts. In this article, we will provide some common interview questions and their answers to

Girl Eating Pizza

Frontend development is an essential part of web development that focuses on building the user interface of a website or application. Frontend developers are responsible for creating visually appealin

Girl Eating Pizza

Understanding how `this` works in JavaScript is essential for any developer working with the language. In this article, we will explore what `this` is, how it works, and common use cases.

Girl Eating Pizza

Event delegation is a concept in JavaScript that allows developers to handle events efficiently and improve the performance of web applications. In this article, we will explore what event delegation

Girl Eating Pizza

JavaScript is a powerful programming language that allows developers to create complex web applications. One of the most important concepts in JavaScript is the ability to handle asynchronous code. In

Girl Eating Pizza

As web applications become more complex, the size of the JavaScript bundles that are required to run them can become unwieldy. This can lead to slow load times and poor user experiences, particularly

Girl Eating Pizza

Managing state in a complex application can be a daunting task, but Redux can help simplify the process. Redux is a popular library for managing state in JavaScript applications, and it can be used wi

Girl Eating Pizza

React is a popular JavaScript library for building user interfaces. One of the key features that sets React apart from other libraries is its use of a virtual DOM. In this article, we will explore wha