Yazılım Geçerleme nedir?

Yazılım Geçerleme nedir?

Yazılı geçerleme bir sistemin tanımına uygun olduğunu ve de müşterinin beklentilerini karşıladığının göstermesini amaçlar.
Geçerleme aynı zamanda gereksinimlerin tanımlanmasından program geliştirmeye kadar her aşamada denetleme inceleme gibi kontrol süreçlerini içerir.

Sınama sürecinin aşamaları şu şekildedir.

1. Bileşen testi:

Sistemi oluşturan bileşenler sistemi geliştiren kişiler tarafından sınanır. Her bileşen diğer sistem bileşenleri hariç tutularak aynı olarak test edilir. Bileşenler işlev ya da nesne sınıfları gibi basit varlıklar olabileceği gibi bu varlıklann birbiriyle uyumlu öbekleri şeklinde de karşımıza çıkabilir. Java için JUnit gibi, bileşenin yeni versiyonlan oluşturulduğunda testleri yeniden çalıştırlan otomasyon araçlar, yaygın olarak kullanılmaktadır (Koskela 2013).

2. Sistem testi Sistem bileşenleri:

bütün bir sistemin oluşturulması için entegre edilir. Bileşenler arasındaki beklenmeyen etkileşimler ile bileşen arayüz sorunlarından kaynaklanan hataların bulunması sürecidir. Sistemin fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini karşıladığının gösterilmesi ve gelişen sistem özelliklerinin sınanmasıyla da ilgilidir. Büyük sistemleride çok aşamalı bir sürecin varlığından da söz edilebilir: bu tip süreçlerde, bileşenler alt sistemleıri oluşturmak amacıyla entegre edilir ve alt istemler tek tek sınandıktan sonra, nihai sistemi oluşturmak üzere entegre edilir.

3. Müşteri testi:

Sınama sürecinin, sistemin işletimsel kullanım için kabulünden önceki son aşamasıdır. Sistem, temsili test serisi ile sınamak yerine müşterisi (ya da potansiyel müşteri) tarafından sinan', lsmarlama yazılımlarda müşteri testi, sistem gereksinim tanımındaki hataları ve eksiklikleri ortaya çıkarabili, çünkü gerçek veriler sistemi test verilerinden farklı şekillerde çalış.m. Müşteri testi, sistem olanaklarının kullanıcı ihtiyaçlarını karşdamamasına ya da sistem performansının kabul edilemez olmasına yol açan gereksinim sorunlannı da ortaya çıkarır. Ürünlerde ise müşteri testi. yazılım ürününün müşteri ihtiyaçlannı ne derecede karşıladığını gösterir.

Kaynak:

Ian Sommerville

Çeviri:

Prof.Dr.N. Yasemin Topaloğlu