React nedir? React'in başlıca özellikleri nelerdir?

React nedir ?

React, özellikle tek sayfalı uygulamalar için kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kullanılan açık kaynaklı bir ön uç JavaScript kitaplığıdır. Web ve mobil uygulamalar için görünüm katmanını işlemek için kullanılır. React, Facebook için çalışan bir yazılım mühendisi olan Jordan Walke tarafından oluşturulmuştur. React ilk olarak 2011'de Facebook'un Haber Kaynağı'nda ve 2012'de Instagram'da piyasaya çıktı.

React'in başlıca özellikleri nelerdir?

React'in başlıca özellikleri şunlardır:

RealDOM manipülasyonlarının pahalı olduğunu düşünerek RealDOM yerine VirtualDOM kullanır.
Sunucu tarafı oluşturmayı destekler.
Tek yönlü veri akışını veya veri bağlamayı takip eder.
Görünümü geliştirmek için yeniden kullanılabilir/birleştirilebilir UI bileşenleri kullanır.

Girl Eating Pizza

If you're preparing for a senior Node.js developer position, it's important to be ready for technical interview questions that will test your knowledge of Node.js and its related technologies. In this

Girl Eating Pizza

As a JavaScript developer, it's essential to have a solid understanding of the language and its various concepts. In this article, we will provide some common interview questions and their answers to

Girl Eating Pizza

Frontend development is an essential part of web development that focuses on building the user interface of a website or application. Frontend developers are responsible for creating visually appealin

Girl Eating Pizza

Understanding how `this` works in JavaScript is essential for any developer working with the language. In this article, we will explore what `this` is, how it works, and common use cases.

Girl Eating Pizza

Event delegation is a concept in JavaScript that allows developers to handle events efficiently and improve the performance of web applications. In this article, we will explore what event delegation

Girl Eating Pizza

JavaScript is a powerful programming language that allows developers to create complex web applications. One of the most important concepts in JavaScript is the ability to handle asynchronous code. In

Girl Eating Pizza

As web applications become more complex, the size of the JavaScript bundles that are required to run them can become unwieldy. This can lead to slow load times and poor user experiences, particularly

Girl Eating Pizza

Managing state in a complex application can be a daunting task, but Redux can help simplify the process. Redux is a popular library for managing state in JavaScript applications, and it can be used wi

Girl Eating Pizza

React is a popular JavaScript library for building user interfaces. One of the key features that sets React apart from other libraries is its use of a virtual DOM. In this article, we will explore wha