Javascript string dizi sıralaması nasıl yapılır?

Javascriptte string dizeleri sıralamak için sort() ve reverse() yöntemleri kullanarak sıralama yapabiliriz.

Örnek:

const stringArr = ["Joe", "Kapil", "Steve", "Musk"];

stringArr.sort();
// Output
(4) ["Joe", "Kapil", "Musk", "Steve"]

stringArr.reverse();
// Output
(4) ["Steve", "Musk", "Kapil", "Joe"]