Javascript Some() method'u ne işe yarar?

Some() yöntemi, bir dizide bazı öğelerin olup olmadığını kontrol eder ve true veya false değerini döndürür. Bu, argümanın bir dizge değil bir işlev olması dışında, include() yöntemi kavramına biraz benzer.

Some() yöntemi, herhangi bir dizi öğesinin bir testi geçip geçmediğini kontrol eder (bir işlev olarak sağlanır).

Neden kullanmalıyım?

  • Bazı öğelerin testi geçmesini sağlar.
  • İşlevleri kullanarak koşullu ifadeler gerçekleştirir.
  • Yeterince iyi

Diyelim ki bir kulüp sahibisiniz ve kulübe kimin girdiği umrumda değil. Ama bazılarının içeri girmesine izin verilmiyor çünkü çok fazla içiyorlar (en iyi yaratıcılığım).

const ages = [3, 10, 18, 20];

ages.some((person) => person >= 18)  ;
// true

Kaynak: https://www.freecodecamp.org/