Javascript Reduce() methodu ne işe yarar ?

reduce() için belki de anlaşılması en kolay durum, bir dizideki tüm öğelerin toplamını döndürmektir:
Neden kullanmalıyım?

  • Hesaplamalar yapın
  • Bir değer hesapla
  • Yinelenenleri say
  • Nesneleri özelliğe göre gruplandırma
  • Sözleri sırayla yerine getirin
  • Hesaplamaları gerçekleştirmenin hızlı bir yolu

Diyelim ki bir haftalık toplam harcamalarınızı öğrenmek istiyorsunuz. Bu değeri elde etmek için reduce() kullanın.

const array1 = [1, 2, 3, 4];
const reducer = (previousValue, currentValue) => previousValue + currentValue;

// 1 + 2 + 3 + 4
console.log(array1.reduce(reducer));
// expected output: 10
// 5 + 1 + 2 + 3 + 4
console.log(array1.reduce(reducer, 5));
// expected output: 15