Javascript reduce() kullanarak Toplam, minimum ve maksimum değeri bulma.

Temel matematik işlemlerini hızlı bir şekilde bulmak için reduce yöntemini kullanabiliriz.

const array  = [5, 4, 7, 8, 9, 2];

Toplam:

array.reduce((a,b) => a + b);
// Output: 35

Max Değer :

array.reduce((a,b) => a > b ? a : b);
// Output: 9

Min Değer:

array.reduce((a,b) => a < b ? a : b);
// Output: 2