Javascript object(nesne) sıralaması nasıl yapılır?

Javascript object sıralama nasıl yapılırın kullanım şekli aşağıda verilmiştir.

Örnek:

  const objectArr = [ 
     { first_name: 'Lazslo', last_name: 'Camf'   },
     { first_name: 'Pig',  last_name: 'Bodine'  },
     { first_name: 'Pirate', last_name: 'Arentice' }
   ];
   console.log(objectArr.sort((a, b) => a.last_name.localeCompare(b.last_name)));
   // Output
   0: {first_name: 'Pirate', last_name: 'Arentice'}
   1: {first_name: 'Pig', last_name: 'Bodine'}
   2: {first_name: 'Lazslo', last_name: 'Camf'}