Javascript integer dizi sıralaması nasıl yapılır ?

Javascript integer dizi sıralaması sort yöntemi kullanılarak yapılır.

Örnek:

Küçükten büyüğe sıralama

const array  = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
array.sort(( a, b ) => a - b);

// Output
(6) [1, 5, 10, 25, 40, 100]

Büyükten küçüğe sıralama


array.sort(( a, b ) => b - a );
// Output
(6) [100, 40, 25, 10, 5, 1]