Javascript fill() yöntemi nedir? Nasıl Kullanılır?

Javascript fill() yöntemi, bir dizideki tüm öğeleri bir başlangıç ​​dizininden (varsayılan 0) bir bitiş dizinine kadar (varsayılan dizi.uzunluk) olanları statik bir değer ile değiştirir. Değiştirilen diziyi döndürür.

Örnek:

const array1 = [1, 2, 3, 4];

2 . indexten 4. indexe kadar sıfır ile doldur:

console.log(array1.fill(0, 2, 4));
// expected output: [1, 2, 0, 0]

1 . indexten dizi sonuna kadar 5 ile doldur:

console.log(array1.fill(5, 1));
// expected output: [1, 5, 5, 5]

Hepsinin değerini 6 yap

console.log(array1.fill(6));
// expected output: [6, 6, 6, 6]