Javascript every() methodu ne işe yarar ?

Every() yöntemi dizide döngü yapar, her öğeyi kontrol eder eğer şartımızın hepsi sağlanıyorsa true, birtanesi bile sağlanmıyorsa false döndürür. Some() ile aynı kavramdır. Her öğenin koşullu ifadeyi karşılaması gerektiği dışında, aksi takdirde false döndürür.

Neden kullanmalıyım?

  • Her öğenin testi geçmesini sağlar
  • Fonksiyonları kullanarak koşullu ifadeler - gerçekleştirebilirsiniz.

Örnek:
Dizideki bütün elementin 18 den büyük olduğunu doğrulama.

const age = [19, 20, 45];

age.every((person) => person >= 18);
// true

Kaynak: https://www.freecodecamp.org/