Javascript dizide falsy(null,undefined) değer nasıl temizlenir?

0, undefined, null, false, "", '' gibi yanlış değerler aşağıdaki numara ile kolayca atlanabilir

Örnek:

const array = [3, 0, 6, 7, '', false];

array.filter(Boolean);

// Output
(3) [3, 6, 7]