Dry prensibi nedir?

Bugün , kısaltması olarak adlandırılan bir tasarım ilkesini keşfedeceğiz Don't Repeat Yourself. Tabii ki, oldukça açık bir cümle, yani kodu bir kereden fazla yazmamalısınız.

İlke şöyle der: "Her mantığın bir sistem içinde tek bir açık temsili olmalıdır".

Elbette, bileşen tabanlı çerçevelerin gelmesiyle birlikte, yeniden kullanılan kodların giderek daha azını görüyoruz.

DRY Örnekler

Bazı basit kullanım durumları göstereceğim, ancak bunlar size DRY'nin ne anlama geldiğini iyi anlatmalı.

const foods = ['🧀','🌶','🍉'];
const animals = ['🦞','🐁','🐕'];

revFoods = foods.reverse();
revAnimals = animals.reverse();

Bu sadece çok basit bir fonksiyondur, ancak bu bir DRY parçasına dönüştürülebilir:

const foods = ['🧀','🌶','🍉'];
const animals = ['🦞','🐁','🐕'];

let reverse = (input) => {
 return input.reverse();
}

revFoods = reverse(foods);
revAnimals = reverse(animals);

Neden bunu yaptın?
Peki, bu kodu biraz daha karmaşık, tam bir sıralama işlevi olarak düşünün ve sıralama anahtarı aniden değişir, şimdi bir kez yapmak yerine iki kez değişiklik yapmanız gerekir.

Bir başka iyi örnek de doğrulamalardır; bu bazen kişisel olarak başarısız olduğumdur.

<?php
class Validator {
  public function validate(array $post)
  {
    if(!isset($post['title']) {
      throw new \Exception('validation failed, no title set');
    }
    if(!isset($post['date']) {
      throw new \Exception('validation failed, no date set');
    }
    if(!isset($post['description']) {
      throw new \Exception('validation failed, no description set');
    }
  }
}

Özel olarak bir ihlal olmasa da, istisnanın değişmesi durumunda bunu iyileştirebilir ve hayatımızı kolaylaştırabiliriz.

<?php
class Validator {

  private $validateAttributes = [
    'title', 
    'date', 
    'description'
  ];

  public function validate(array $post)
  {
    foreach ($this->validateAttributes as $attribute) {
    if (!isset($post[$attribute])) {
      throw new \Exception('validation failed, no '.$attribute.' set');
    }
  }
  }
}

Kaynak

Girl Eating Pizza

If you're preparing for a senior Node.js developer position, it's important to be ready for technical interview questions that will test your knowledge of Node.js and its related technologies. In this

Girl Eating Pizza

As a JavaScript developer, it's essential to have a solid understanding of the language and its various concepts. In this article, we will provide some common interview questions and their answers to

Girl Eating Pizza

Frontend development is an essential part of web development that focuses on building the user interface of a website or application. Frontend developers are responsible for creating visually appealin

Girl Eating Pizza

Understanding how `this` works in JavaScript is essential for any developer working with the language. In this article, we will explore what `this` is, how it works, and common use cases.

Girl Eating Pizza

Event delegation is a concept in JavaScript that allows developers to handle events efficiently and improve the performance of web applications. In this article, we will explore what event delegation

Girl Eating Pizza

JavaScript is a powerful programming language that allows developers to create complex web applications. One of the most important concepts in JavaScript is the ability to handle asynchronous code. In

Girl Eating Pizza

As web applications become more complex, the size of the JavaScript bundles that are required to run them can become unwieldy. This can lead to slow load times and poor user experiences, particularly

Girl Eating Pizza

Managing state in a complex application can be a daunting task, but Redux can help simplify the process. Redux is a popular library for managing state in JavaScript applications, and it can be used wi

Girl Eating Pizza

React is a popular JavaScript library for building user interfaces. One of the key features that sets React apart from other libraries is its use of a virtual DOM. In this article, we will explore wha