Bilgilendirme : İçerik adresleri değişmiştir. Lütfen, aradığınız içeriği arama kutucuğundan arayınız =)

Aramak istediğiniz sözcüğü giriniz...

Java
Programlama
 • Java
 • Python
 • C++
 • C#
 • MATLAB
 • MIPS Assembly
 • PIC Assembly
Web Prog.
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • Javascript
Veritabanı Prog.
 • SQL
Arama Yap
İstediğin programlama dilinde sınıf, fonksiyon yada bir terimi arama alanına yaz.
Çıkan seçeneklere göz at
Seçenekler arasından senin işine yaradığı seçeneği seç.
İçeriğe göz at
Seçtiğin seçenekte yer alan örneğe bakarak bilgi edin ya da kullan.
MEHMET ERIM
2019-11-11

Açıklama

 • 2x16 LDC'nin ilk satırında 0-200 arası 0.5 saniyede bir artarak sayan ve ikinci satırda başlangıç değeri 100 olan ve butonlarla arttırılıp azaltılan uygulamayı gerçekleyiniz.
 • Not: 0.5 saniye süreyi timer ve kesme kullanarak yapınız.

 

Şekille gösterim

LDC ekranda 0-200 sayılarını yazdırma

 

Kod

LIST P = P16F877A
#INCLUDE <P16F877A.INC>
__config H'3F31'

VERI EQU 0X21
SAYAC1 EQU 0X22
SAYAC2 EQU 0X23
BIRLER EQU 0X24
ONLAR EQU 0X25
YUZLER EQU 0X26
BIRLER2 EQU 0X27
ONLAR2 EQU 0X28
YUZLER2 EQU 0X29

ORG 0X00
GOTO PROGRAM
ORG 0X04
GOTO KESME


PROGRAM
BANKSEL TRISB
CLRF TRISB
MOVLW D'255'
MOVWF TRISA
MOVLW D'6'
MOVWF ADCON1
BANKSEL PORTB
CLRF PORTB
CLRF PORTA
CLRF BIRLER
CLRF ONLAR
CLRF YUZLER
CLRF BIRLER2
CLRF ONLAR2
MOVLW D'1'
MOVWF YUZLER2

MOVLW 0X02
CALL KOMUT_YAZ
;MOVLW 0X06
;CALL KOMUT_YAZ
MOVLW 0X0C
CALL KOMUT_YAZ
MOVLW 0X28
CALL KOMUT_YAZ
;MOVLW 0X80
;CALL KOMUT_YAZ

BANKSEL INTCON
MOVLW H'C0'
MOVWF INTCON
BANKSEL T1CON
MOVLW B'00110001'
MOVWF T1CON
BSF T1CON,TMR1ON
BANKSEL TMR1H
MOVLW H'0B'
MOVWF TMR1H
MOVLW H'DC'
MOVWF TMR1L
BANKSEL PIE1
BSF PIE1,TMR1IE

GOTO DONGU


DONGU

;1. SATIR

MOVLW 0X80
CALL KOMUT_YAZ
MOVF YUZLER,W
CALL KELIME
CALL VERI_YAZ


MOVLW 0X81
CALL KOMUT_YAZ
MOVF ONLAR,W
CALL KELIME
CALL VERI_YAZ


MOVLW 0X82
CALL KOMUT_YAZ
MOVF BIRLER,W
CALL KELIME
CALL VERI_YAZ

; 2. SATIR

MOVLW 0XC0
CALL KOMUT_YAZ
MOVF YUZLER2,W
CALL KELIME
CALL VERI_YAZ

MOVLW 0XC1
CALL KOMUT_YAZ
MOVF ONLAR2,W
CALL KELIME
CALL VERI_YAZ

MOVLW 0XC2
CALL KOMUT_YAZ
MOVF BIRLER2,W
CALL KELIME
CALL VERI_YAZ


BTFSC PORTA,0
GOTO KONTROL4
CALL GECIKME
BTFSC PORTA,1
GOTO KONTROL7
CALL GECIKME

GOTO DONGU

; 1. SATIR

KONTROL
INCF BIRLER,F
MOVF BIRLER,W
SUBLW D'10'
BTFSC STATUS,Z
GOTO KONTROL2
RETURN

KONTROL2
CLRF BIRLER
INCF ONLAR,F
MOVF ONLAR,W
SUBLW D'10'
BTFSC STATUS,Z
GOTO KONTROL3
RETURN

KONTROL3
CLRF ONLAR
INCF YUZLER,F
MOVF YUZLER,W
SUBLW D'2'
BTFSC STATUS,Z
CLRF YUZLER
RETURN

; 2. SATIR ATTIRMA

KONTROL4
INCF BIRLER2,F
MOVF BIRLER2,W
SUBLW D'10'
BTFSC STATUS,Z
GOTO KONTROL5
GOTO DONGU

KONTROL5
CLRF BIRLER2
INCF ONLAR2,F
MOVF ONLAR2,W
SUBLW D'10'
BTFSC STATUS,Z
GOTO KONTROL6
GOTO DONGU

KONTROL6
CLRF ONLAR2
INCF YUZLER2,F
MOVF YUZLER2,W
SUBLW D'9'
BTFSC STATUS,Z
CLRF YUZLER2
GOTO DONGU

; 2. SATIR AZALTMA

KONTROL7
MOVF BIRLER2,W
SUBLW D'0'
BTFSC STATUS,Z
GOTO KONTROL8
DECF BIRLER2,F
GOTO DONGU

KONTROL8
MOVLW D'9'
MOVWF BIRLER2
MOVF ONLAR2,W
SUBLW D'0'
BTFSC STATUS,Z
GOTO KONTROL9
DECF ONLAR2,F
GOTO DONGU

KONTROL9
MOVLW D'9'
MOVWF ONLAR2
DECF YUZLER2,F
MOVF YUZLER2,W
SUBLW D'0'
BTFSC STATUS,Z
CLRF YUZLER2
GOTO DONGU


KELIME
ADDWF PCL,F
RETLW D'0'
RETLW D'1'
RETLW D'2'
RETLW D'3'
RETLW D'4'
RETLW D'5'
RETLW D'6'
RETLW D'7'
RETLW D'8'
RETLW D'9'


KOMUT_YAZ
BANKSEL VERI
MOVWF VERI
SWAPF VERI,W
ANDLW 0X0F
MOVWF PORTB
BCF PORTB,4
BSF PORTB,5
CALL GECIKME
BCF PORTB,5
MOVF VERI,W
ANDLW 0X0F
MOVWF PORTB
BCF PORTB,4
BSF PORTB,5
CALL GECIKME
BCF PORTB,5
RETURNVERI_YAZ
BANKSEL VERI
ADDLW D'48'
MOVWF VERI
SWAPF VERI,W
ANDLW 0X0F
MOVWF PORTB
BSF PORTB,4
BSF PORTB,5
CALL GECIKME
BCF PORTB,5
MOVF VERI,W
ANDLW 0X0F
MOVWF PORTB
BSF PORTB,4
BSF PORTB,5
CALL GECIKME
BCF PORTB,5
RETURNKESME
BANKSEL TMR1H
MOVLW H'0B'
MOVWF TMR1H
MOVLW H'DC'
MOVWF TMR1L

BANKSEL PIR1
BCF PIR1,TMR1IF
CALL KONTROL


RETFIE
GECIKME
MOVLW 0X20
MOVWF SAYAC1
D1
MOVLW 0X30
MOVWF SAYAC2
D2
DECFSZ SAYAC2,F
GOTO D2
DECFSZ SAYAC1,F
GOTO D1
RETURN
END
İçeriği Paylaş
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
Yorumlar
Biz Kimiz ?
Java, Python, C++, C#, PHP, HTML, CSS, SQL ve MATLAB programlama dillerine ait sınıf ve fonksiyonların tanım ve açıklamalarını içeren bir websitesiyiz.
Günden güne içeriklerimizi yenileyip, arttırıyoruz.