Bilgilendirme : İçerik adresleri değişmiştir. Lütfen, aradığınız içeriği arama kutucuğundan arayınız =)

Aramak istediğiniz sözcüğü giriniz...

Java
Programlama
 • Java
 • Python
 • C++
 • C#
 • MATLAB
 • MIPS Assembly
 • PIC Assembly
Web Prog.
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • Javascript
Veritabanı Prog.
 • SQL
Arama Yap
İstediğin programlama dilinde sınıf, fonksiyon yada bir terimi arama alanına yaz.
Çıkan seçeneklere göz at
Seçenekler arasından senin işine yaradığı seçeneği seç.
İçeriğe göz at
Seçtiğin seçenekte yer alan örneğe bakarak bilgi edin ya da kullan.
MEHMET ERIM
2018-06-20

Açıklama;

 • Java'da yapılmış Frame kullanarak yapılmış bir uygulamadır.
 • Klavyeden girilen sayıyı radio button'lar yardımıyla istenilen sonuçları elde eden program.

 

Kod;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.JLabel;

public class tekasalfaktoriyel extends JFrame {

	private JPanel contentPane;
	private JTextField textField;

	/**
	 * Launch the application.
	 */ 	
	public static void main(String[] args) {
		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				try {
					tekasalfaktoriyel frame = new tekasalfaktoriyel();
					frame.setVisible(true);
				} catch (Exception e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		});
	}

	/**
	 * Create the frame.
	 */
	public tekasalfaktoriyel() {
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setBounds(100, 100, 327, 188);
		setTitle("Hesapla");
		contentPane = new JPanel();
		contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
		setContentPane(contentPane);
		contentPane.setLayout(null);
		JLabel lblNewLabel = new JLabel("Sonu\u00E7 = ?");
		lblNewLabel.setBounds(184, 15, 117, 14);
		JRadioButton rdbtnNewRadioButton_1 = new JRadioButton("Fakt\u00F6riyel");
		JRadioButton rdbtnNewRadioButton = new JRadioButton("TekmiCiftmi");
		JRadioButton rdbtnNewRadioButton_2 = new JRadioButton("Asalm\u0131");
		JRadioButton rdbtnNewRadioButton_3 = new JRadioButton("BirSay\u0131n\u0131nK\u00F6k\u00FC");
		rdbtnNewRadioButton_3.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				rdbtnNewRadioButton_1.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_2.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton.setSelected(false);
			}
		});
		rdbtnNewRadioButton.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				rdbtnNewRadioButton_1.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_2.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_3.setSelected(false);
			
			}
		});
		rdbtnNewRadioButton.setBounds(27, 53, 109, 23);
		contentPane.add(rdbtnNewRadioButton);
		
	
		rdbtnNewRadioButton_1.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				rdbtnNewRadioButton.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_2.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_3.setSelected(false);
			}
		});
		rdbtnNewRadioButton_1.setBounds(165, 53, 109, 23);
		contentPane.add(rdbtnNewRadioButton_1);
		
		
		rdbtnNewRadioButton_2.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				rdbtnNewRadioButton_1.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_3.setSelected(false);
			}
		});
		rdbtnNewRadioButton_2.setBounds(27, 106, 109, 23);
		contentPane.add(rdbtnNewRadioButton_2);
		
		
		rdbtnNewRadioButton_3.setBounds(165, 106, 109, 23);
		contentPane.add(rdbtnNewRadioButton_3);
		
		textField = new JTextField();
		textField.setBounds(11, 12, 80, 20);
		contentPane.add(textField);
		textField.setColumns(10);
		
		JButton btnNewButton = new JButton("Hesapla");
		btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				if(rdbtnNewRadioButton.isSelected()){
			    if(Integer.parseInt(textField.getText())%2==0){
			  	  lblNewLabel.setText("Sonuç = Cift");
			    }else{
			  	  lblNewLabel.setText("Sonuç = Tek");
			    }
				}else if(rdbtnNewRadioButton_1.isSelected()){
					long sonuc=1;
					for(int i=1;i<=Integer.parseInt(textField.getText());i++){
						sonuc*=i;
					}
					lblNewLabel.setText("Sonuç = "+sonuc);
					
				}else if(rdbtnNewRadioButton_2.isSelected()){
					boolean asalmi=false;
					for(int i=2;i<Integer.parseInt(textField.getText());i++){
						if(Integer.parseInt(textField.getText())%i==0){
							asalmi=false;
							break;
						}
						asalmi=true;
					}
					if(asalmi)
					lblNewLabel.setText("Sonuç = Asal");
					else
						lblNewLabel.setText("Sonuç = Asal Değil");
				}else if(rdbtnNewRadioButton_3.isSelected()){
					int kok = -1;
					for(int i=1;i<Integer.parseInt(textField.getText())/2;i++){
						if(i*i==Integer.parseInt(textField.getText())){
							kok =i;
							break;
						}
						
						
					}
					if(kok!=-1)
						lblNewLabel.setText("Sonuç = "+kok);
					else
						lblNewLabel.setText("Sonuç = Kökü yok");
					
				}
			}
		});
		btnNewButton.setBounds(101, 11, 80, 23);
		contentPane.add(btnNewButton);
		
		
		contentPane.add(lblNewLabel);
	}
}

 

Ekran Görüntüsü;

 

 

İçeriği Paylaş
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
Yorumlar
Biz Kimiz ?
Java, Python, C++, C#, PHP, HTML, CSS, SQL ve MATLAB programlama dillerine ait sınıf ve fonksiyonların tanım ve açıklamalarını içeren bir websitesiyiz.
Günden güne içeriklerimizi yenileyip, arttırıyoruz.