Bilgilendirme : İçerik adresleri değişmiştir. Lütfen, aradığınız içeriği arama kutucuğundan arayınız =)

Aramak istediğiniz sözcüğü giriniz...

Java
Programlama
 • Java
 • Python
 • C++
 • C#
 • MATLAB
 • MIPS Assembly
 • PIC Assembly
Web Prog.
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • Javascript
Veritabanı Prog.
 • SQL
Arama Yap
İstediğin programlama dilinde sınıf, fonksiyon yada bir terimi arama alanına yaz.
Çıkan seçeneklere göz at
Seçenekler arasından senin işine yaradığı seçeneği seç.
İçeriğe göz at
Seçtiğin seçenekte yer alan örneğe bakarak bilgi edin ya da kullan.
MEHMET ERIM
2019-08-05

Açıklama

 • Joystick çalışma mantığına uyarak, ayarlı direnç ile joystick'in X yönündeki okuduğumuz analoğ değerini onluk tabanda ledlerde gösteren uygulamadır.
 • Joystick ilk orta durumdayken 2.5 voltaj üretir buda 8 bit analog çeviride karşılığı 127 denk gelir ama biz ortada 0 istediğimiz için birkaç işlem yapmak zorundayız.
 • NOT : 2.5V'da 127 değerini 5V çıkardğımızda 255 değerini istiyoruz ve 2.5V'da 127 değerini 0V'dada 255 değerini istiyoruz. ( MAX: 5V )

 

Şekille gösterim

pic-joystick-uygulamasi

 

Kod

  LIST P=16F877A
  #INCLUDE <P16F877A.INC>
  __config _CP_OFF &_WDT_OFF &_HS_OSC &_PWRTE_OFF &_LVP_OFF

  SAY0 EQU 0X21
  SAY1 EQU 0X22
  SAY2 EQU 0X23
  OKUNAN EQU 0X24
  BIRLER EQU 0X25
  ONLAR EQU 0X26
  YUZLER EQU 0X27
  BINLER EQU 0X28
  OKUNAN2 EQU 0X29
  SS EQU 0X30
 
  ORG 0X00
  GOTO MAIN
  ORG 0X04
  GOTO MAIN
  
  
  MAIN
  BANKSEL TRISA
  MOVLW .255
  MOVWF TRISA
  CLRF PORTB
  CLRF PORTD
  BANKSEL PORTA
  CLRF PORTA
  CLRF PORTB
  CLRF PORTD
  CLRF BIRLER
  CLRF ONLAR
  CLRF YUZLER
  CLRF BINLER
  CLRF OKUNAN
  CLRF OKUNAN2
  MOVLW .127
  MOVWF SS
  
  BANKSEL ADCON1
  CLRF ADCON1
  
  BANKSEL ADCON0
  MOVLW B'00000001'
  MOVWF ADCON0
  
  GOTO LOOP
  

  
  LOOP
  CALL ADCOKU
  CLRF BIRLER
  CLRF ONLAR
  CLRF YUZLER
  CLRF BINLER
  CALL YONTESPIT
  CALL BASAMAKBUL
  CALL GOSTER
  CALL BEKLE
  GOTO LOOP
  
  
  YONTESPIT
  MOVLW .127
  SUBWF OKUNAN,W
  BTFSC STATUS,Z
  GOTO ESITLIK
  BTFSC STATUS,C
  GOTO YUKARI
  GOTO ASAGI
  
  
  ESITLIK
  CLRF OKUNAN
  RETURN
  
  ASAGI
  MOVFW OKUNAN
  SUBWF SS,W
  MOVWF OKUNAN
  RLF OKUNAN
  RETURN
  
  YUKARI
  MOVLW .128
  SUBWF OKUNAN,F
  RLF OKUNAN
  RETURN
  
  
  BASAMAKBUL
  BCF STATUS,C
  BCF STATUS,Z
  BANKSEL YUZLER
  INCF YUZLER,F
  MOVLW .100
  SUBWF OKUNAN,F
  BTFSC STATUS,C
  GOTO BASAMAKBUL
  DECF YUZLER,F
  MOVLW .100
  ADDWF OKUNAN,W
  MOVWF OKUNAN2
  GOTO BASAMAKBUL2
  
  
  BASAMAKBUL2
  BCF STATUS,C
  BCF STATUS,Z
  BANKSEL ONLAR
  INCF ONLAR
  MOVLW .10
  SUBWF OKUNAN2,F
  BTFSC STATUS,C
  GOTO BASAMAKBUL2
  DECF ONLAR,F
  MOVLW .10
  ADDWF OKUNAN2,W
  MOVWF BIRLER
  RETURN
  

  ADCOKU
  BANKSEL ADCON0
  BSF ADCON0,GO
  ADCOKU2
  BTFSC ADCON0,GO
  GOTO ADCOKU2
  BANKSEL ADRESH
  MOVF ADRESH,W
  BANKSEL OKUNAN
  MOVWF OKUNAN
  RETURN
  
  
  
  GOSTER
  BANKSEL PORTB
  MOVLW B'11110111'
  MOVWF PORTB
  MOVF BIRLER,W
  MOVWF PORTD
  CALL BEKLE
  MOVLW B'11111011'
  MOVWF PORTB
  MOVF ONLAR,W
  MOVWF PORTD
  CALL BEKLE
  MOVLW B'11111101'
  MOVWF PORTB
  MOVF YUZLER,W
  MOVWF PORTD
  CALL BEKLE
  MOVLW B'11111110'
  MOVWF PORTB
  MOVF BINLER,W
  MOVWF PORTD
  CALL BEKLE
  RETURN
  
  
  
  BEKLE
  MOVLW .50
  MOVWF SAY0
  BEKLE1
  MOVLW .50
  MOVWF SAY1
  BEKLE2
  MOVLW .50
  MOVWF SAY2
  BEKLE3
  DECFSZ SAY2,F
  GOTO BEKLE3
  DECFSZ SAY1,F
  GOTO BEKLE2
  DECFSZ SAY0,F
  GOTO BEKLE1
  RETURN
  
  
  END


İçeriği Paylaş
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
Yorumlar
Biz Kimiz ?
Java, Python, C++, C#, PHP, HTML, CSS, SQL ve MATLAB programlama dillerine ait sınıf ve fonksiyonların tanım ve açıklamalarını içeren bir websitesiyiz.
Günden güne içeriklerimizi yenileyip, arttırıyoruz.