Bilgilendirme : İçerik adresleri değişmiştir. Lütfen, aradığınız içeriği arama kutucuğundan arayınız =)

Aramak istediğiniz sözcüğü giriniz...

Java
Programlama
 • Java
 • Python
 • C++
 • C#
 • MATLAB
 • MIPS Assembly
 • PIC Assembly
Web Prog.
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • Javascript
Veritabanı Prog.
 • SQL
Arama Yap
İstediğin programlama dilinde sınıf, fonksiyon yada bir terimi arama alanına yaz.
Çıkan seçeneklere göz at
Seçenekler arasından senin işine yaradığı seçeneği seç.
İçeriğe göz at
Seçtiğin seçenekte yer alan örneğe bakarak bilgi edin ya da kullan.
MEHMET ERIM
2018-11-08

Açıklama

 • Deney seti üzerinde bulunan 2 adet ortak katotlu 7-segment display de dijital bir saatin saniye kısmını gerçekleştiren pic assembly programıdır.
 • Not: Her 1 saniyeyi ayarlamak için Timer1 kullanıldı.
 • Display segment bilgilerini yani segmentlerde gösterilcek rakamları, oluşturacağınız look-up tablosunda tutuyoruz.
 • NOT : Ortak katotlu display segmentte yapılmıştır.

 

Şekille gösterim

 

Kod

LIST P=P16F877A
#INCLUDE <P16F877.INC>
__config H'3F31'

SYC0 EQU 0X20
SYC1 EQU 0X21
BIRLER EQU 0X22
ONLAR EQU 0X23
ZAMAN EQU 0X24
ZAMANYEDEK EQU 0X25

ORG 0X00
GOTO PROGRAM
ORG 0X04
GOTO KESME

PROGRAM
	BANKSEL TRISB
	CLRF TRISB
	CLRF TRISA
	BANKSEL ADCON1
	MOVLW D'6'
	MOVWF ADCON1
	BANKSEL PORTB
	CLRF PORTB
	CLRF PORTA
	MOVLW D'0'
	MOVWF BIRLER
	MOVWF ONLAR
	MOVLW D'10'
	MOVWF ZAMAN
	MOVWF ZAMANYEDEK

	BANKSEL INTCON
	MOVLW H'C0'
	MOVWF INTCON
	BANKSEL T1CON
	MOVLW H'11'
	MOVWF T1CON
	BANKSEL TMR1H
	MOVLW H'3C'
	MOVWF TMR1H
	MOVLW H'B0'
	MOVWF TMR1L
	BANKSEL PIE1
	BSF PIE1,TMR1IE
	GOTO DONGU

DONGU
	CALL GOSTER
	GOTO DONGU


GOSTER
	CALL GECIKME
	CALL GECIKME2
	BANKSEL PORTA
	BSF PORTA,1
	BCF PORTA,0
	MOVF ONLAR,W
	CALL RAKAMLAR
	MOVWF PORTB
	CALL GECIKME
	CALL GECIKME2
	BCF PORTA,1
	BSF PORTA,0
	MOVF BIRLER,W
	CALL RAKAMLAR
	MOVWF PORTB
	RETURN


SIFIRLA
	CLRF BIRLER	
	MOVLW D'5'
	SUBWF ONLAR,W
	BTFSC STATUS,Z
	CLRF ONLAR
	BTFSS STATUS,Z
	INCF ONLAR
	RETFIERAKAMLAR
	ADDWF PCL,F 
	RETLW B'10111111'                       
	RETLW B'10000110'               
	RETLW B'11011011'               
	RETLW B'11001111'              
	RETLW B'11100110'              
	RETLW B'11101101'               
	RETLW B'11111101'               
	RETLW B'10000111'               
	RETLW B'11111111'              
	RETLW B'11101111' 
	RETURNGECIKME
	MOVLW D'100'
	MOVWF SYC0
	MOVWF SYC1
	RETURN

GECIKME2
	DECFSZ SYC0,F
	GOTO GECIKME2
	DECFSZ SYC1,F
	GOTO GECIKME2
	RETURN


KESME
	BANKSEL PIR1
	BCF PIR1,TMR1IF
	BANKSEL TMR1H
	MOVLW H'3C'
	MOVWF TMR1H
	MOVLW H'B0'
	MOVWF TMR1L
	BANKSEL ZAMAN
	DECFSZ ZAMAN,F
	RETFIE
	MOVF ZAMANYEDEK,W
	MOVWF ZAMAN

	MOVLW D'9'
	SUBWF BIRLER,W
	BTFSC STATUS,Z
	GOTO SIFIRLA
	INCF BIRLER,F
	RETFIEEND
İçeriği Paylaş
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
Yorumlar
Biz Kimiz ?
Java, Python, C++, C#, PHP, HTML, CSS, SQL ve MATLAB programlama dillerine ait sınıf ve fonksiyonların tanım ve açıklamalarını içeren bir websitesiyiz.
Günden güne içeriklerimizi yenileyip, arttırıyoruz.