Bilgilendirme : İçerik adresleri değişmiştir. Lütfen, aradığınız içeriği arama kutucuğundan arayınız =)

Aramak istediğiniz sözcüğü giriniz...

Java
Programlama
 • Java
 • Python
 • C++
 • C#
 • MATLAB
 • MIPS Assembly
 • PIC Assembly
Web Prog.
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • Javascript
Veritabanı Prog.
 • SQL
Arama Yap
İstediğin programlama dilinde sınıf, fonksiyon yada bir terimi arama alanına yaz.
Çıkan seçeneklere göz at
Seçenekler arasından senin işine yaradığı seçeneği seç.
İçeriğe göz at
Seçtiğin seçenekte yer alan örneğe bakarak bilgi edin ya da kullan.
MEHMET ERIM
2019-07-30

Açıklama

 • Balanced Binary Search Tree ( Dengeli İkili Arama Ağacı ) algoritmasının, verilerin birbirine göre küçüklük büyüklük ilişkisi göre ağaça yerleştilmesi ve her düğüm yükseklik farkı 1 yada 0 olmalıdır.
 • Bu algoritmada, Dengeli ikili ağaç oluştururken sıralanmış diziden yararlanıyoruz !

 

Görsel ile gösterim

blanced-tree-nonblanced-tree

 

Kod

package bst;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.lang.reflect.Array;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

public class main2 {
	
	public static void main(String []args) {
		
		try {
		
			
			Scanner s = new Scanner(new File("words.txt"));
			
			ArrayList<String> a =new ArrayList<String>();
			
			while(s.hasNextLine()) {
				a.add(s.nextLine());
			}
				
			
			Collections.sort(a);
			
			ArrayList<Node> nodes = new ArrayList<Node>();
			
			for(int i=0;i<a.size();i++) {
				nodes.add(new Node(a.get(i)));
			}
			
		//	System.out.println(a.toString());
			
			
			
			BBST bbst = new BBST();
			
			bbst.root = b.add(nodes, 0, nodes.size()-1); // dengeli ağaçın ilk kökünü belirleme işlemi ve rekürsif fonksiyonla dengeli ağaç oluşturma
			
			System.out.println(bbst.find("KodSözlük")); // dengeli ağaçta veri arama işlemi
			
			
		} catch (FileNotFoundException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}
		
		
	}

}

class BBST{
	
	Node root;
	
	public BBST() {
		root=null;
	}
	
	
	
	
	public Node add(ArrayList<Node> nodes,int start,int end) {
		
		
		if(start > end)
			return null;
		
		int mid = (start+end)/2;
		
	//	System.out.println();
		
	//	System.out.println("mid= "+mid+" start= "+start+" end= "+end);
		
		Node node = nodes.get(mid);
		
		

		node.left = add(nodes,start,mid-1);
		node.right = add(nodes,mid+1,end);
		
		
		return node;
		
		
		
	}

	
	boolean find(String value) {
		
		
		Node tmp = root;
		Node pre = null;
	
	
		
		while(tmp != null) {
			
			
			
			pre=tmp;
			
			boolean large = false;
			
			if(tmp.value.equals(value))
				return true;
			
			
			
			for(int i=0;i<value.length();i++) {
				

				if(i < tmp.value.length() && i < value.length() && value.charAt(i) != tmp.value.charAt(i)) {
					if(value.charAt(i) < tmp.value.charAt(i)) {
						large=true;
						break;
					}
				}
				
			}
			
			if(large) {
				tmp = tmp.left;
			}
			else {
				tmp = tmp.right;
			}
			
		
			
			
		}
	
		return false;
	}
	
}

class Node 
{ 
  String value; 
  Node left, right; 
 
  public Node(String value) 
  { 
    this.value=value;
    left=null;
    right=null;
  } 
} 
İçeriği Paylaş
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
Yorumlar
Biz Kimiz ?
Java, Python, C++, C#, PHP, HTML, CSS, SQL ve MATLAB programlama dillerine ait sınıf ve fonksiyonların tanım ve açıklamalarını içeren bir websitesiyiz.
Günden güne içeriklerimizi yenileyip, arttırıyoruz.