Bilgilendirme : İçerik adresleri değişmiştir. Lütfen, aradığınız içeriği arama kutucuğundan arayınız =)

Aramak istediğiniz sözcüğü giriniz...

Java
Programlama
 • Java
 • Python
 • C++
 • C#
 • MATLAB
 • MIPS Assembly
 • PIC Assembly
Web Prog.
 • HTML
 • CSS
 • PHP
 • Javascript
Veritabanı Prog.
 • SQL
Arama Yap
İstediğin programlama dilinde sınıf, fonksiyon yada bir terimi arama alanına yaz.
Çıkan seçeneklere göz at
Seçenekler arasından senin işine yaradığı seçeneği seç.
İçeriğe göz at
Seçtiğin seçenekte yer alan örneğe bakarak bilgi edin ya da kullan.
MEHMET ERIM
2018-06-23
package kodsozluk;
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author Gürailesi
 */
public class hesapMakinesi extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form a
   */
  public hesapMakinesi() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jButton7 = new javax.swing.JButton();
    jButton16 = new javax.swing.JButton();
    jButton8 = new javax.swing.JButton();
    jButton9 = new javax.swing.JButton();
    jButton10 = new javax.swing.JButton();
    jButton11 = new javax.swing.JButton();
    jButton12 = new javax.swing.JButton();
    jButton13 = new javax.swing.JButton();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    jButton4 = new javax.swing.JButton();
    jButton5 = new javax.swing.JButton();
    jButton14 = new javax.swing.JButton();
    jButton6 = new javax.swing.JButton();
    jButton15 = new javax.swing.JButton();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jButton7.setText("7");
    jButton7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton16.setText("0");
    jButton16.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton8.setText("8");
    jButton8.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton9.setText("9");
    jButton9.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton10.setText("+");
    jButton10.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton10ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton11.setText("-");
    jButton11.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton11ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton12.setText("/");
    jButton12.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton12ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton13.setText("*");
    jButton13.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton13ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton1.setText("1");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton2.setText("2");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton3.setText("3");
    jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton4.setText("4");
    jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton5.setText("5");
    jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton14.setText("C");
    jButton14.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton14ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton6.setText("6");
    jButton6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton15.setText("=");
    jButton15.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton15ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
            .addComponent(jButton7)
            .addComponent(jButton4)
            .addComponent(jButton1))
          .addComponent(jButton10))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jButton11)
          .addComponent(jButton2)
          .addComponent(jButton5)
          .addComponent(jButton8))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton13)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jButton12))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton9)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jButton15))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton6)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jButton14))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton3)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jButton16)))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
      .addComponent(jTextField1)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 46, Short.MAX_VALUE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton1)
          .addComponent(jButton2)
          .addComponent(jButton3)
          .addComponent(jButton16))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton4)
          .addComponent(jButton5)
          .addComponent(jButton6)
          .addComponent(jButton14))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton7)
          .addComponent(jButton8)
          .addComponent(jButton9)
          .addComponent(jButton15))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton13)
          .addComponent(jButton10)
          .addComponent(jButton11)
          .addComponent(jButton12))
        .addContainerGap())
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
String sayi1="",sayi2="";
boolean devam = true;
int hangisi = 0;
  private void jButton9ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton9ActionPerformed
    if(evt.getSource()== jButton1){
      if(devam){
      sayi1+="1";
      jTextField1.setText(sayi1);
      } else{
        sayi2+="1";  jTextField1.setText(sayi2);
} 
    }
    else if(evt.getSource()==jButton2){
      if(devam){
      sayi1+="2"; jTextField1.setText(sayi1);
      }
      else{
        sayi2+="2";jTextField1.setText(sayi2);
      }
    }
    else if(evt.getSource()==jButton3){
     if(devam){
      sayi1+="3"; jTextField1.setText(sayi1);
      } else{
        sayi2+="3";jTextField1.setText(sayi2);} 
    }
    else if(evt.getSource()==jButton4){
     if(devam){
      sayi1+="4"; jTextField1.setText(sayi1);
     } else{
        sayi2+="4";jTextField1.setText(sayi2);} 
    }
    else if(evt.getSource()==jButton5){
      if(devam){
      sayi1+="5"; jTextField1.setText(sayi1);
      } else{
        sayi2+="5";jTextField1.setText(sayi2);} 
    }
    else if(evt.getSource()==jButton6){
     if(devam){
      sayi1+="6"; jTextField1.setText(sayi1);
      } else{
        sayi2+="6";jTextField1.setText(sayi2);} 
    }
    else if(evt.getSource()==jButton7){
      if(devam){
      sayi1+="7"; jTextField1.setText(sayi1);
      } else{
        sayi2+="7";jTextField1.setText(sayi2);} 
    }
    else if(evt.getSource()==jButton8){
     if(devam){
      sayi1+="8"; jTextField1.setText(sayi1);
      } else{
        sayi2+="8";jTextField1.setText(sayi2);} 
    }
    else if(evt.getSource()==jButton9){
     if(devam){
      sayi1+="9"; jTextField1.setText(sayi1);
     } else{
        sayi2+="9";jTextField1.setText(sayi2);} 
    }
    else if(evt.getSource()==jButton16){
     if(devam){
      sayi1+="0"; jTextField1.setText(sayi1);
     } else{
        sayi2+="0";jTextField1.setText(sayi2);} 
    }
  }//GEN-LAST:event_jButton9ActionPerformed

  private void jButton10ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton10ActionPerformed
   devam=false;
   hangisi=1;
   jTextField1.setText("");
  }//GEN-LAST:event_jButton10ActionPerformed

  private void jButton11ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton11ActionPerformed
    devam=false;
   hangisi=2;
     jTextField1.setText("");
  }//GEN-LAST:event_jButton11ActionPerformed

  private void jButton13ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton13ActionPerformed
    devam=false;
   hangisi=3;
     jTextField1.setText("");
  }//GEN-LAST:event_jButton13ActionPerformed

  private void jButton12ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton12ActionPerformed
   devam=false;
   hangisi=4;
     jTextField1.setText("");
  }//GEN-LAST:event_jButton12ActionPerformed

  private void jButton15ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton15ActionPerformed
   int sonuc =0;
   if(hangisi==1)
   sonuc = Integer.parseInt(sayi1)+Integer.parseInt(sayi2);
   else if(hangisi==2)
     sonuc = Integer.parseInt(sayi1)-Integer.parseInt(sayi2);
   else if(hangisi==3)
     sonuc = Integer.parseInt(sayi1)*Integer.parseInt(sayi2);
   else if(hangisi==4)
     sonuc = Integer.parseInt(sayi1)/Integer.parseInt(sayi2);
   jTextField1.setText(String.valueOf(sonuc));
   devam = true;
   sayi1="";
   sayi2="";
    
    
  }//GEN-LAST:event_jButton15ActionPerformed

  private void jButton14ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton14ActionPerformed
    sayi1="";
    sayi2="";
    devam=true;
    jTextField1.setText("");
  }//GEN-LAST:event_jButton14ActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(hesapMakinesi.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(hesapMakinesi.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(hesapMakinesi.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(hesapMakinesi.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new hesapMakinesi().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton10;
  private javax.swing.JButton jButton11;
  private javax.swing.JButton jButton12;
  private javax.swing.JButton jButton13;
  private javax.swing.JButton jButton14;
  private javax.swing.JButton jButton15;
  private javax.swing.JButton jButton16;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JButton jButton4;
  private javax.swing.JButton jButton5;
  private javax.swing.JButton jButton6;
  private javax.swing.JButton jButton7;
  private javax.swing.JButton jButton8;
  private javax.swing.JButton jButton9;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}

Ekran Görüntüsü;

 

 

İçeriği Paylaş
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
Yorumlar
Biz Kimiz ?
Java, Python, C++, C#, PHP, HTML, CSS, SQL ve MATLAB programlama dillerine ait sınıf ve fonksiyonların tanım ve açıklamalarını içeren bir websitesiyiz.
Günden güne içeriklerimizi yenileyip, arttırıyoruz.