Yaygın Javascript Mülakat Soruları

Bir JavaScript mülakatını başarılı bir şekilde geçmek için, bir dizi önemli alanda bilgi ve becerilerinizi göstermeye hazırlıklı olmalısınız. Javascript için birçok mülakat sorusu vardır.

Yaygın Javascript Mülakat Soruları:

 • JavaScript nedir ve nasıl kullanılır?
 • == ve === arasındaki fark nedir?
 • JavaScript'te değişken kapsamını nasıl ele alıyorsunuz?
 • JavaScript'te olay döngüsü nedir ve nasıl çalışır?
 • JavaScript'te closure nedir ve nasıl/neden kullanılır?
 • JavaScript'te null ve undefined arasındaki fark nedir?
 • JavaScript'te synchronous(eşzamanlı) ve asynchronous(eşzamansız) kod arasındaki fark nedir?
 • JavaScript kodunda nasıl hata ayıklarsınız?
 • JavaScript geliştirmede kaçınılması gereken bazı yaygın tuzaklar nelerdir?

Bunlar, bir JavaScript mülakatında sorulabilecek pek çok potansiyel sorunun yalnızca birkaç örneğidir. Spesifik soruların işe ve görüşmeyi yapan kişiye göre değişeceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle çok çeşitli potansiyel konulara hazırlanmak her zaman iyi bir fikirdir.

Javascript Mülakatına Hazırlanmak İçin Yapabileceğiniz Bazı Şeyler:

 • Veri türleri, işleçler ve kontrol akışı ifadeleri dahil olmak üzere JavaScript sözdiziminin temellerini gözden geçirin.
 • Nesnelerin nasıl oluşturulacağı ve değiştirileceği ve ayrıca nesne yönelimli kod oluşturmak için prototiplerin nasıl kullanılacağı da dahil olmak üzere JavaScript nesnelerinin temellerini anlayın.
 • Module pattern, observer pattern ve singleton pattern gibi yaygın JavaScript tasarım kalıplarına aşina olun.
 • HTML öğelerinin nasıl değiştirileceği ve kullanıcı olaylarına nasıl yanıt verileceği dahil olmak üzere, JavaScript'te Belge Nesne Modeli (DOM) ile nasıl çalışılacağını öğrenin.
 • Eşzamansız verilerle çalışmak için XMLHttpRequest API ve istemci tarafında veri depolamak için Web Storage API gibi JavaScript geliştirmede kullanılan yaygın API'leri öğrenin.
 • Görüşme sırasında bir beyaz tahtaya veya kodlama ortamında kod yazmaya hazır olun ve kodunuzu görüşmeci ile açıklayıp tartışabileceksiniz.
Girl Eating Pizza

Forms are an essential element of web development. They allow users to submit information and interact with web applications. However, users can sometimes make mistakes or input incorrect data, which

Girl Eating Pizza

As more and more websites become image-heavy, web developers are constantly looking for ways to optimize page load times without compromising the user experience. One of the most effective methods of

Girl Eating Pizza

Asynchronous JavaScript code is becoming more and more prevalent in modern web applications. However, asynchronous code can be tricky to debug and maintain, especially when it comes to handling errors

Girl Eating Pizza

JavaScript mülakatları genellikle adayların dilin temel kavramlarını, işlevleri, obje yönelimli programlama, asenkron programlama ve diğer ilgili konuları anlayıp anlamadığını ölçmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

JavaScript'de dizi, farklı veri tiplerindeki öğeleri depolamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Diziler, özellikle programlama ve web geliştirme alanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bu y

Girl Eating Pizza

JavaScript, web geliştirme alanında en sık kullanılan programlama dillerinden biridir. Bu dil, özellikle değişkenlerin ve veri yapılarının kullanımı konusunda oldukça esnektir. Bu esneklik, JavaScript

Girl Eating Pizza

JavaScript, web uygulamaları ve sayfaları oluşturmak için en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Birçok web uygulaması, sunucudan veri almak için HTTP istekleri gönderir. JavaScript'te

Girl Eating Pizza

JavaScript parseInt() fonksiyonu, bir dizeyi belirtilen sayı tabanına göre tamsayıya dönüştürür. parseInt() fonksiyonu, bir dize içindeki sayısal değerleri alır ve bunları bir tamsayıya dönüştürür. Bu

Girl Eating Pizza

JavaScript, web sayfalarını dinamik hale getirmek için kullanılan bir programlama dilidir. JavaScript, HTML ve CSS ile birlikte kullanılarak, kullanıcı etkileşimli web sayfaları oluşturmak için kullan