React Element ve Component arasındaki fark nedir?

Bir element, DOM düğümleri veya diğer bileşenler açısından ekranda ne görünmesini istediğinizi açıklayan düz bir nesnedir. Elementler, sahnelerinde başka Elementler içerebilir. Bir React elementi oluşturmak ucuzdur. Bir element oluşturulduktan sonra asla mutasyona uğramaz.

React Element'in nesne gösterimi aşağıdaki gibi olacaktır:

const element = React.createElement('div', { id: 'login-btn' }, 'Login');

Yukarıdaki React.createElement() işlevi aşağıdaki nesneyi döndürür:

{
 type: 'div',
 props: {
  children: 'Login',
  id: 'login-btn'
 }
}

Ve son olarak, ReactDOM.render() kullanarak DOM'a dönüştürülür:

<div id="login-btn">Login</div>

Oysa bir component birkaç farklı şekilde bildirilebilir. render() yöntemiyle bir sınıf olabilir. Alternatif olarak, basit durumlarda bir fonksiyon olarak tanımlanabilir. Her iki durumda da girdi olarak props alır ve çıktı olarak bir JSX ağacı döndürür:

const Button = ({ onLogin }) => (
 <div id={'login-btn'} onClick={onLogin}>
  Login
 </div>
);

Ardından JSX, bir React.createElement() işlev ağacına aktarılır:

const Button = ({ onLogin }) =>
 React.createElement('div', { id: 'login-btn', onClick: onLogin }, 'Login');