JavaScript'te Dizi oluşturmanın 5 farklı yolu

JavaScript'te Dizi oluşturmanın 5 farklı yolu

1 =>

const arr = [1, 2, 3];

Köşeli parantez gösterimini kullanma. Bu bir Dizi oluşturmanın en yaygın yoludur.

2 =>

const numbers = [1, 2, 3, 4];

const copyOfNumbers = [...numbers];

// 2 diziyi tek bir dizide birleştirebilirsiniz
const numbersTwice = [...numbers, ...numbers];
// Çıktı bu şekilde olacaktır.[ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ]

ES6 notasyonunu kullanarak başka bir dizinin bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Yan etkilerden (yani orijinal diziyi değiştirmek) kaçınmak için işlevsel programlamada özellikle yararlıdır.

3 =>

const emptyArray = new Array(5);

console.log(emptyArray);
// [ <5 empty items> ]

console.log(emptyArray.length);
// 5

JavaScript, dizinin uzunluğunu belirtmenize izin veren bir Dizi oluşturucusu tanımlar. Bu yöntem, dizinizin ne kadar büyük olacağını biliyorsanız kullanışlıdır. Yapıcının, tüm öğeleri empty yani boş olarak tanımlar.(Undefiend olarak değil)

4 =>

const copiedArray = Array.from([1, 2, 3]);

Array.from() yöntemi, length özelliğine sahip herhangi bir nesneden bir dizi döndürür.
ve yinelenebilir herhangi bir nesneden bir dizi döndürür.

5 =>

const paramsArray = Array.of('a', 'b', 'c');

Bu yöntem, yeni oluşturulan dizinin öğeleri olarak kullanılacak sınırsız sayıda parametreyi kabul eder.
Boş array oluşturmaktan farkı şudur boş arrayde herbiri empty olarak atanır array of ta ise tek bir eleman olan bir dizi oluşturur.

Girl Eating Pizza

Etkili reklam verme, işletmenizin dijital dünyada başarılı olmasının en önemli yollarından biridir. Reklam vererek markanızın bilinirliğini artırabilir, hedef kitlenize ulaşabilir.

Girl Eating Pizza

E-ticaret, günümüzde birçok kişi ve kurumun tercih ettiği, rekabetin ve kazancın yüksek olduğu bir alan. Ancak e-ticarette başarılı olmak için sadece bir site kurmak ve ürün satmak yeterli değil.

Girl Eating Pizza

İngilizce öğrenmek isteyen birçok kişi sıkıcı ders kitaplarına, pahalı kurslara veya ezberci yöntemlere başvuruyor. Ama bunlar hem zaman hem de para kaybı.

Girl Eating Pizza

Forms are an essential element of web development. They allow users to submit information and interact with web applications. However, users can sometimes make mistakes or input incorrect data, which

Girl Eating Pizza

As more and more websites become image-heavy, web developers are constantly looking for ways to optimize page load times without compromising the user experience. One of the most effective methods of

Girl Eating Pizza

Asynchronous JavaScript code is becoming more and more prevalent in modern web applications. However, asynchronous code can be tricky to debug and maintain, especially when it comes to handling errors

Girl Eating Pizza

CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Yazılım geliştirme sürecini otomatize ederek yazılımın hızlı ve güvenli bir şekilde teslim sağlar.

Girl Eating Pizza

JavaScript mülakatları genellikle adayların dilin temel kavramlarını, işlevleri, obje yönelimli programlama, asenkron programlama ve diğer ilgili konuları anlayıp anlamadığını ölçmek için kullanılır.

Girl Eating Pizza

JavaScript'de dizi, farklı veri tiplerindeki öğeleri depolamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Diziler, özellikle programlama ve web geliştirme alanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bu y